LMKX01 Seminář k magisterské diplomové práci I

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 0. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Hana Bočková, Dr. (přednášející)
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Tereza Dědinová, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Fonioková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Fránek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Miroslav Kotásek, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Veronika Bromová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem diplomového semináře je pomoci studentům vytvořit diplomovou práci a připravit se na její úspěšnou obhajobu. Předmět je organizován jako individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Diplomová práce řeší dílčí odborný problém studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- samostatně vytvořit hypotézu, osnovu, časový plán a anotaci diplomové magisterské práce;
- samostatně vyhledávat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce;
- navrhnout adekvátní metody sběru a provést takto relevantní sběr materiálu ke svému výzkumu;
- samostatně popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál;
- psát literárněvědnou kvalifikační práci ve standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na magisterské diplomové práce.
Osnova
  • 1. Práce s adekvátní odbornou literaturou.
  • 2. Rozbor, interpretace a hodnocení nasbíraného materiálu.
  • 3. Hodnocení a aplikace odborných poznatků ze sekundární literatury.
  • 4. Psaní jednotlivých kapitol a shrnutí.
  • Osnova kurzu vyplyne z konzultace mezi vedoucím práce a studentem.
Literatura
  • Konkrétní literatura bude zadána po dohodě s vedoucím práce, v závislosti na zpracovávaném tématu.
  • Further literature for the diploma thesis seminar is assigned on an individual basis based on the topic of the thesis. | (in Czech) Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace. Domácí práce.
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem. Předpoklady pro získání zápočtu: tvorba podkladů, sběr materiálu a příprava plánu a psaní magisterské diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Student absolvuje seminář u vedoucího diplomové práce.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.