LMKX05 Magisterská oborová práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Petr Bubeníček, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Luisa Nováková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jan Tlustý, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Zuzana Urválková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D.
Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Zachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav české literatury - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Vyžaduje se česky psaná práce na literárněvědné téma v rozsahu minimálně 80 000 znaků.
Osnova
  • Oborová práce řeší dílčí literárněvědný problém odpovídající typu studia. Autor v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce (zvládnutí příslušné odborné literatury, ústící v samostatně formulované závěry). Je posouzena vedoucím oborové práce.
Literatura
  • Literatura je zadána po dohodě s vedoucím práce
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace.
Metody hodnocení
Přijetí oborové práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Získání příslušného počtu kreditů je podmíněno: a) absolvováním jednosemestrálního semináře k oborové práci, b) odevzdáním oborové práce vedoucímu.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020.