LgDEA11 Disertační práce

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Odevzdání hotové disertační práce. Přijetí dokončené práce k obhajobě stvrzuje vedoucí práce hodnocením započteno. Klasifikované hodnocení práce je výsledkem obhajoby, která vychází z posudků oponentů a vedoucího práce.
Výstupy z učení
Jde o formální předmět, sloužící k možnosti zapsat se ke státní doktorské zkoušce.
Osnova
  • Tematika prací vychází z aktuální nabídky Ústavu a každoročně se obměňuje. Student může navrhnout i téma vlastní.
Literatura
  • Literatura zadána již v rámci předchozích seminářů.
Výukové metody
individuální konzultace
Metody hodnocení
ústní rozprava nad prací
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: předložení práce
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/LgDEA11