LgDEA18 Metodologie formální lingvistiky

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 10 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno online.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Základy logiky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními přístupy filozofické reflexe jazyka (především analytická filozofie). Ty tvoří hlavní stavební kameny formálního přístupu k jazyku.
Výstupy z učení
Student bude schopen:
- chápat základní teoretické koncepce, které filozofie jazyka nabízí pro porozumění fenoménu významu v přirozeném jazyce
- umět aktivně užít argumentaci pro jednotlivé základní školy filozofie jazyka:
- jazyk jako fenomén externí mysli
- jazyk jako interní fenomén mysli
- jazyk jako sociální objekt.
Osnova
 • pojmy: význam, pravda, kompozicionalita, realismus, holismus, privátní jazyk, reference, internalismus, externalismus
 • hlavní reprezentanti:
 • Frege
 • Russell
 • Wittgenstein
 • Quine
Literatura
  povinná literatura
 • PEREGRIN, Jaroslav. Kapitoly z analytické filosofie. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 2005. 319 s. ISBN 8070072075. info
  doporučená literatura
 • Blackburn, Simon (1984): Spreading the Word. Groundings in the Philosophy of Language. Oxford: Oxford University Press.
 • PEREGRIN, Jaroslav. Význam a struktura. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 1999. 292 s. ISBN 80-86005-93-3. info
 • Valenta, Lubomír (2003): Problémy analytické filozofie. Historický úvod. Olomouc: Nakladatelství Olomouc.
 • PEREGRIN, Jaroslav. Logika ve filosofii, filosofie v logice : historický úvod do analytické filosofie : Úvod do analytické filosofie (Variant.). Praha: Herman a synové, 1992. 124 s. info
 • KOLÁŘ, Petr. Argumenty filosofické logiky. Vyd. 1. Praha: Filosofia, 1999. 327 s. ISBN 80-7007-121-4. info
 • Analytická filosofie. Edited by Jiří Fiala. 1. vyd. Plzeň: O.P.S. Michal V. Hanzelín, 2002. xxvi, 300. ISBN 8023895184. info
 • Analytická filosofie. Edited by Jiří Fiala. 1. vyd. Praha: O.P.S. Michal V. Hanzelín, 2000. 283 s. ISBN 8023885197. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Ústní zkouška.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019, podzim 2020.