LgDEB02 Speciální přednáška II

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
2/0. přednáška + kontaktní hodiny. 10 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Aleš Bičan, Ph.D. (přednášející)
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
doc. Mag. Vaidas Šeferis, Dr. phil. (přednášející)
Garance
doc. PhDr. Mojmír Dočekal, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Studium v rámci jednotlivých speciálních přednášek je dáno školitelem v rámci studijního plánu. Jedná se o postupné a individuální rozširování metodologické báze studenta a cílem je postupně vytvořit fungující metodu užitou při psaní práce. Přednáška může být, v souladu s individuálním studijním plánem, nahrazena jinou vhodnou přednáškou z nabídky univerzity.
Výstupy z učení
V jednotlivých přednáškách si student postupně osvojí metodu odborné práce a vypracuje řešení jednotlivých dílčích úkolů a otázek, plynoucích z tématu disertační práce.
Osnova
  • Osnova je dána strukturou a užitou metodou dané disertační práce.
Literatura
  • Literatura je sbírána podle potřeby disertační práce
Výukové metody
ústní konzultace, písemné práce, prezentace
Metody hodnocení
ústní rozprava, hodnocení zadaných psaných úkolů
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2021/LgDEB02