LgJ401 Biblická hebrejština I

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Simona Pöder Innerhofer, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 VP
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 20/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s hebrejskou abecedou, jejím vznikem na kulturně historickém pozadí starověkého Blízkého východu. Běhen hodin se posluchači seznámí se slovníky biblické hebrejštiny, vědeckými učebnicemi, přehledy hebrejské gramatiky a elektronickými pomůckami. Důraz bude kladen na zvládnutí jednoduché slovní zásoby a morfologických a syntaktických struktur. Dalším cílem je přeložit krátké literární texty s pomocí slovníku. Dalším cilem je seznámení se s různými typy hebrejských Biblemi, slovníky, které umožní studentům orientovat se v biblickém textu.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • rozeznávat písmena hebrejské abecedy jak v základní tak v koncové formě • vokalizační značky • akcenty • určitý člen • výslovnost hlásek • číslo, • rod • status constructus a status absolutus • představení 7 slovesných tříd • spojky • rozpoznat slovní kořen a odvozovat od něj významy další slov Student bude take schopen nahlednout na historii mentalit, ktera formovala vznik biblickych textu.
Osnova
  • Lekce budou rozděleny na gramatickou a literární část.
Literatura
  • Pípal, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Skriptum Komenského bohoslovecké fakulty, Praha : ÚCN - Kalich, 1974.
  • WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Translated by Mlada Mikulicová - Josef Hermach. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 357 s. ISBN 8071843458.
  • Biblia Hebraica Stuttgartensia, ISBN 978-3-438-05218-6
  • PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vyd. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7.
  • Abraham Even-Shoshan. A New Concordance of the Bible (Jerusalem: Kiryat-Sefer), 1990. G. Pratico, M. Van Pelt. Basics of Biblical Hebrew (Grand Rapids: Zondervan), 2004.
  • Klíma, Otakar - Segert, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956.
  • Wilhelm Gesenius, Hebräische Grammatik, 28. Auflage (Neubearbeitung durch Emil Kautzsch), Vogel, Leipzig 1909:
Výukové metody
Součástí výuky bude vysvětlení hebrejské abecedy a jejího historického pozadí, základní gramatiky biblické hebrejštiny za pomocí jednoduchých pasáží, čtení a vysvětlení jednotlivých pojmů a jejich zasazení do praxe.V hodinách budou časté diskuze a skupinová práce s překlady.
Metody hodnocení
Příprava na hodiny (interpretace textů, krátké překlady, čtení materiálů), 70% docházka
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/LgJ401