LgJ404 Biblická hebrejština IV

Filozofická fakulta
jaro 2021
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Doporučované ukončení: k. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Simona Pöder Innerhofer, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurz slouží prohloubení hebrejské gramatiky. slouží porozumění biblickému textu s ohledem na jeho správný výklad. Základní jazykové poznatky, jsou procvičovány překládáním starozákonního textu, je pak srovnáván s překladem do současné hebrejštiny. Tento kurz seznamuje se základy exegeze biblického textu, rozšiřuje znalosti flexe nepravidelných sloves a uzavírá výklad syntaxe hebrejštiny. Cílem tohoto kurzu je prohloubit a upevnit již probrané gramatické struktury a čtení složitějších jak narativních tak lyrických textů. Neméně důležitá je také jak jazyková tak historická a kulturní kontextualizace probraných témat.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: Prohloubení morfologie: • Slabé sloveso • Slovesa alef • Slovesa nun • Laryngály • Přídavná jména • číslovky • Stupňování • Pasivní slovesné třídy • Defektní slovesa
Osnova
  • Lekce budou rozděleny na gramatickou a literární část: • Slabé sloveso • Slovesa alef • Slovesa nun • Laryngály • Přídavná jména • číslovky • Stupňování • Pasivní slovesné třídy • Defektní slovesa
Literatura
  • PRUDKÝ, Martin. Cvičebnice biblické hebrejštiny. 1. vyd. Praha: Scriptum, 1992. 334 s. ISBN 80-85528-17-7.
  • Biblia Hebraica Stuttgartensia, ISBN 978-3-438-05218-6
  • Klíma, Otakar - Segert, Stanislav. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny.Praha : Nakladatelství ČSAV, 1956.
  • Abraham Even-Shoshan. A New Concordance of the Bible (Jerusalem: Kiryat-Sefer), 1990. G. Pratico, M. Van Pelt. Basics of Biblical Hebrew (Grand Rapids: Zondervan), 2004.
  • Wilhelm Gesenius, Hebräische Grammatik, 28. Auflage (Neubearbeitung durch Emil Kautzsch), Vogel, Leipzig 1909:
  • WEINGREEN, J. Učebnice biblické hebrejštiny. Translated by Mlada Mikulicová - Josef Hermach. 1. čes. vyd. Praha: Karolinum, 1997. 357 s. ISBN 8071843458.
  • Pípal, Blahoslav. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Skriptum Komenského bohoslovecké fakulty, Praha : ÚCN - Kalich, 1974.
Výukové metody
Součástí výuky bude vysvětlení pokročilé gramatiky, čtení a interpretace literárních textů hebrejské Bible. V hodinách budou časté diskuze a skupinová práce s překlady.
Metody hodnocení
Příprava na hodiny (interpretace textů, krátké překlady, čtení materiálů), 60% docházka,prezentace na dohodnuté téma.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.