LgV10 Úvod do indoevropské a baltoslovanské akcentologie

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc. (přednášející)
Mgr. Ing. Roman Sukač, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Student se seznámí s problematikou indoevropské, baltoslovanské a slovanské akcentologie a jejího vývoje.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: - popsat základní principy a fungování akcentologie - popsat vývojové tendence přízvukování a intonací v indoevropských jazycích - popsat vývojové tendence přízvukování a intonací v baltoslovanských jazycích - prakticky aplikovat získanou metodologii ve vlastní analýze
Osnova
 • Okruhy: 1. přízvukové vzorce indoevropských jazyků 2. Protoindoevropské přízvukování 3. Baltoslovanské přízvukování 4. Obecněslovanské přízvukování
Literatura
 • Accent matterspapers on Balto-Slavic accentology. Edited by Tijmen Pronk - Rick Derksen. Amsterdam: Rodopi, 2011. vi, 366 p. ISBN 9789401200325. info
 • From present to past and backpapers on Baltic and Slavic accentology. Edited by Roman Sukač. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2011. ix, 244 p. ISBN 9783653010725. info
 • KORTLANDT, F. H. H. Selected writings on Slavic and general linguistics. Amsterdam: Rodopi, 2011. xi, 470. ISBN 9789401200608. info
 • KORTLANDT, F. H. H. Studies in Germanic, Indo-European and Indo-Uralic. Amsterdam: Rodopi, 2010. xii, 534. ISBN 9789042031364. info
 • KORTLANDT, F. H. H. Baltica & Balto-Slavica. Amsterdam: Rodopi, 2009. 449 s. ISBN 9789042026537. info
 • DERKSEN, R. Etymological Dictionary of the Slavic Inherited Lexicon. Leiden, Boston, 2008. info
 • Evidence and counter-evidence : essays in honour of Frederik Kortlandt. Edited by Rick Derksen - Sjoerd Michiel Siebinga - Alexander Lubotsky - Jos Scha. Amsterdam: Rodopi, 2008. 428 s. ISBN 9789042024694. info
 • Studies in Slavic and general linguistics. Edited by F. H. H. Kortlandt - Alexander Lubotsky - J. Schaeken - Jeroen Wiedenh. New York, N.Y.: Rodopi, 2008. 616 p. ISBN 9789042024700. info
 • STANG, Christian S. Vergleichende Grammatik der Baltischen Sprachen. Oslo: Universitetsforlaget, 1966. info
 • STANG, Christian S. Das slavische und baltische Verbum. Oslo: I kommisjon hos Jacob Dybwad, 1942. 280 s. info
Výukové metody
teorie, cvičení, diskuse
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021.