LgV20 Úvod do moderní hebrejštiny (ivritu) II.

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Simona Pöder Innerhofer, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D. (přednášející)
Garance
PhDr. Ondřej Šefčík, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 16:00–17:40 G21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory/plány
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s moderním hebrejským jazykem (ivrit), jak je dnes běžně používán ve Státě Izrael. Běhen hodin se posluchači seznámí se základní gramatikou a slovní zásobou tohoto jazyka, budou si moci zkusit jednoduchou konverzaci. Kurz bude zaměřen na praktické používání moderní hebrejštiny a zvládnutí každodenních situací.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: • Číslovky mužské a ženské • Osobní zájmena • Tázací zájmena • Slovesné třídy paal a piel • Časování základních sloves • Zvládnout rozšířenou základní konverzaci v moderní hebrejštině • Přečíst hebrejské nápisy
Osnova
  • Student bude po absolvování předmětu schopen: • Číslovky mužské a ženské • Osobní zájmena • Tázací zájmena • Slovesné třídy paal a piel • Časování základních sloves • Zvládnout rozšířenou základní konverzaci v moderní hebrejštině • Přečíst hebrejské nápisy
Literatura
  • Glinert, Lewis, Modern Hebrew: An Essential Grammar (3rd ed.), Routledge UK
  • Bolozky, Shmuel, 501 Hebrew Verbs, Barron's Educational Series, Inc.,
  • Shlomit Chayat, Sara Israeli, Hilla Kobliner: Hebrew From Scratch Part 1 - Ivrit Min Ha'Hatchala Ha'Chadash (Alef).Magnes Press: Jerusalem.2013
  • Laufer, Asher (1999), "Hebrew", Handbook of the International Phonetic Association
Výukové metody
Součástí výuky bude vysvětlení základní gramatiky moderní hebrejštiny a úvod do konverzace, hodiny budou vedeny komunikativní metodou.
Metody hodnocení
Příprava na hodiny, čtení materiálů, 60% docházka, prezentace na dohodnuté téma
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/LgV20