MED01 Úvod do mediteránních studií

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 9:10–10:45 A21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty mediteránních studií s úvodními poznatky jejich studijního oboru. Student získá nejen výchozí geografické a kulturně-historické znalosti mediteránního regionu nutné pro další studium, ale také si osvojí praktickou dovednost kompozice základních odborných útvarů.
Výstupy z učení
Po ukončení bude student schopen:
- vymezit mediteránní prostor z geografického i kulturně-historického hlediska;
- popsat vědní obory, které středomořský prostor i kulturu zkoumají;
- identifikovat základní příručky, monografie i odborná periodika, která výsledky výzkumu prezentují;
- napsat vybrané základní odborné útvary;
- aplikovat metodologické poznatky (bude umět správně použít i citovat literaturu a bude znát také rozdíly mezi jednotlivými útvary odborné literatury).
Osnova
 • Představení oboru, představení kurzu, pojem „mediteránní prostor“.
 • Bibliografické citace.
 • Elektronické informační zdroje.
 • Anotace, resumé, recenze.
 • Geografie Středomoří.
 • Aktuální výzvy ve Středomoří.
Literatura
  doporučená literatura
 • ABULAFIA, David. The great sea: a human history of the Mediterranean. New York: Oxford University Press, 2011. 783 p.
  neurčeno
 • HOURANI, Albert Habib. Dějiny arabského světa: od 7. století po současnost. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010, 566 s. ISBN 9788074220593.
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. V českém jazyce 2., rev. v. Praha: Prostor, 2005. 1365 s. ISBN 8020013342. info
 • MATVEJEVIĆ, Predrag. Breviář Středomoří : Mediteranski brevijar (Orig.). Translated by Dušan Karpatský, Edited by Claudio Magris. Praha: Lidové noviny, 2002. 227 s. ISBN 80-7106-525-5. info
 • DAVIES, Norman. Evropa : dějiny jednoho kontinentu. Translated by Kateřina Keilová. Vyd. 1. Praha: Prostor, 2000. 1365 s. ISBN 8024201704. info
 • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
 • DOROVSKÝ, Ivan. Balkán a Mediterán : literárně historické a teoretické studie. 1. vyd. V Brně: Masarykova univerzita, 1997. 228 s. ISBN 8021015322. info
 • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
 • OLIVA, Pavel a Jan [historik] BURIAN. Civilizace starověkého Středomoří. 1. vyd. Praha: Svoboda, 1984. 549 s. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou přednášek a praktických seminářů. Výuka je doplněna online kurzem v ELFu. Student nezískává jen výchozí geografické a kulturně-historické znalosti mediteránního regionu nutné pro další studium, ale také si osvojuje praktickou dovednost kompozice základních odborných útvarů.
Metody hodnocení
Písemný test zaměřený na ověření znalostí témat probíraných na přednáškách, požadovaná úspěšnost 70%.
Úspěšné složení průběžných online testů v ELFu.
Plnění průběžných úkolů ve stanoveném termínu (excerpce textu, resumé, referát).
V případě zkoušky: zveřejnění příspěvku v "Databázi aktualit" (anotace) a odevzdání recenze v Elfu.
Aktivní účast na závěrečné diskuzi.
Informace učitele
Studenti, kteří si předmět zapíší, budou automaticky zapsáni také do online kurzu v Elfu, kde najdou podrobné informace k podmínkám ukončení a veškeré studijní materiály.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Studenti oboru Mediteránní studia ukončují předmět povinně zkouškou.
Předmět je vyučován každoročně.
Informace k inovaci předmětu
Předmět byl inovován v rámci projektu „Filozofická fakulta jako pracoviště excelentního vzdělávání: Komplexní inovace studijních oborů a programů na FF MU s ohledem na požadavky znalostní ekonomiky (FIFA) – reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0228, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

logo image
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019.