MED02 Úvod do jazykovědy

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Vít Boček, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 40 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/40, pouze zareg.: 0/40, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/40
Mateřské obory
předmět má 13 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem přednášky je podat přehled jazykovědného pojmosloví pro potřeby začínajících studentů filologie bez teoretických lingvistických znalostí; zprostředkovat úvod do diachronní a komparativní jazykovědy. Na konci kurzu budou studenti seznámeni s hlavními linguistickými pojmy, budou schopni je vyvětlit a komentovat v širším kontextu a aplikovat získané znalosti při svém studiu klasických i moderních jazyků.
Osnova
 • 1. synchronní jazykověda
 • 2. znakovost jazyka, jazyk jako systém
 • 3. fonetika a fonologie
 • 4. morfologie, gramatické kategorie
 • 5. syntax
 • 6. lexikologie a sémantika
 • 7. frazeologie, stylistika
 • 8. jazyky světa
 • 9. typologie jazyků, indoevropská jazyková větev
 • 10. fonologický vývoj a hláskové zákony
 • 11. indoevropský slovní kořen, vývoj jmenné a slovesné flexe
 • 12. sémantické změny, vývoj lexikálního systému
 • 13. etymologie
Literatura
 • SKALIČKA, Vladimír. Úvod do jazykovědy. Praha: SPN, 1963.
 • ERHART, Adolf. Úvod do jazykovědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 200 s. ISBN 8021026693. info
 • JIRÁK, Jan, Otakar ŠOLTYS a Jiří NEKVAPIL. Jazyk ve společenském kontextu : základy jazykovědy pro studenty sociálních věd. 2. dopl. vyd. Praha: Karolinum, 1996. 102 s. ISBN 8071842109. info
 • ČEJKA, Mirek. Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). In Úvod do studia jazyka (pro bohemisty ). Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996. ISBN 80-210-1393-1. info
 • MIRONOVA, Galina a Jiří GAZDA. Úvod do jazykovědy v přehledech a cvičeních. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. 89 s. 17/92. ISBN 80-210-1259-5. info
 • MISTRÍK, Jozef. Encyklopédia jazykovedy. 1. vyd. Bratislava: Obzor, 1993. 513 s. ISBN 8021502509. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Výuka probíhá formou přednášek. Kolokvium: písemný test na základě témat probraných na přednáškách literatury.
Informace učitele
Písemný test na konci semestru.
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, jaro 2017.

Nahoru | Aktuální datum a čas: 15. 12. 2017 22:39, 50. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému