MED40 Tutorium k jazykovým seminářům

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Mgr. Katarína Prešinská (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MED40/FJ: Čt 9:00–9:50 A22, kromě Čt 16. 5. ; a Čt 16. 5. 9:00–9:50 VP, M. Macura
MED40/IJ: Út 9:00–9:50 VP, Š. Hurbánková
MED40/SJ: St 18:00–18:50 C32, K. Prešinská
Předpoklady
MED20 Jazykový seminář FJ IV || MED26 Jazykový seminář SJ IV || MED32 Jazykový seminář IJ IV || ROMFJIB2XJ Francouzština IV || ROMIJIB2XJ Italština IV
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 20 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/20, pouze zareg.: 0/20
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je připravit studenta ke státní bakalářské zkoušce z románského jazyka.
Na konci kurzu bude student schopen:
používat probíranou gramatiku v mluveném i psaném projevu;
vysvětlit použití gramatických jevů v konkrétních větách;
správně používat probíranou slovní zásobu a vysvětlit rozdíly mezi synonymy;
porozumět krátkým nahrávkám;
porozumět novinovým článkům a krátkým textům.
Osnova
 • Seminární skupina francouzštiny:
 • příprava na písemnou část bakalářské zkoušky (production écrite, compréhension écrite).
 • Seminární skupina španělštiny:
 • obtížné gramatické jevy a vybraná konverzační témata, četba a rozbor novinových článků a ukázek z beletrie, poslechová cvičení.
 • Seminární skupina italštiny:
 • příprava na písemnou část bakalářské zkoušky (písemný projev a čtení s porozuměním).
Literatura
 • Chamorro Guerrero, María Dolores. Abanico. Barcelona, Difusión, 1995. 222 s. ISBN 84-87099-86-6
 • Sánchez Lobato, Jesús. Español sin fronteras III. Madrid, Sgel, 1999. 159 s. ISBN 84-7143-761-9.
 • Moreno, Concha. Avance. Madrid, Sgel, 1995. 272 s. ISBN 84-7143-547-0.
 • MAGNELLI, Sandro a Telis MARIN. Nuovo progetto italiano. 4a ed. Roma: Edilingua, 2010. 143 s. ISBN 9789606632259. info
 • PROKOPOVÁ, Libuše. Španělština. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992. ISBN 8004206255. info
 • LESINA, Roberto a Boggio MERLO. Il manuale di stile : guida alla redazione di documenti, relazioni, articoli, mauali, tesi di laurea. 1. ed. Bologna: Zanichelli, 1986. 269 s. ISBN 8808061728. info
Výukové metody
Gramatická cvičení, domácí příprava, poslech, diskuse, mluvený projev.
Metody hodnocení
Podmínkou udělení zápočtu je účast na hodinách a odevzdání písemných domácích prací (případně jiné/další podmínky ukončení dle domluvy s vyučujícím na začátku semestru).
Informace učitele
Předmět je určen pro studenty mediteránních studií, kteří se připravují na Státní bakalářskou zkoušku. Dělí se na seminární skupiny podle studovaného jazyka.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020.