MEDBcObor Bakalářská oborová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Všichni vyučující ÚKS (přednášející), doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (zástupce)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Úspěšné dokončení IV. semestru studia a splnění předepsaných kreditů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je připravit bakalářskou oborovou práci a předložit ji k posouzení.
Osnova
  • Bakalářskou oborovou práci připravuje student dvouoborového bakalářského studia, pokud je pro něho obor nediplomový. Maximální rozsah práce je 40 000 znaků. Oborová práce se neobhajuje, její přijetí potvrdí vedoucí práce v IS udělením zápočtu, případně zadáním hodnocení (určí-li tak obor).
Literatura
  • Odbornou literaturu zadává vyučující podle povahy práce.
  • KUBÁTOVÁ, Helena a Dušan ŠIMEK. Od abstraktu do závěrečné práce : jak napsat diplomovou práci ve společenskovědních a humanitních oborech : praktická příručka. 4., přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007. 90 s. ISBN 9788024415895. info
  • ŠIFNER, František. Jak psát odbornou práci a diplomovou práci zvláště. Praha: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, 2004. 18 s. ISBN 8072901672. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Individuální konzultace studenta s vyučujícím. Kontrola osnovy, úvodu a metodologie práce. Kontrola jednotlivých analýz. Ověření závěru práce.
Metody hodnocení
Ukončení = odevzdání a obhájení práce.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.