MEDMgr04 Vybrané kapitoly ze středověké a humanistické literatury

Filozofická fakulta
jaro 2018
Rozsah
1/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Jana Malá, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:30–14:05 K32
Předpoklady
Úspěšné dokončení bakalářského studia (absolutorium předmětu MED10 "Základy středolatinské literatury").
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět se zaměřuje na vztah a kontinuitu mezi antickou (latinskou) a středověkou, zejména literární kulturou, v širším kulturním a historickém kontextu. Na základě několika případových studií a četby vybraných středověkých památek sleduje mj. vztahy latinské literatury a vznikajících literatur národních. Zvláštní pozornost je soustředěna na nejdůležitější kulturní centra Evropy a na období středověkých návratů k antice.
Výstupy z učení
Student bude po úspěšném absolvování předmětu schopen:
- vysvětlit hlouběji a v širším kulturním a historickém kontextu vztah kontinuity mezi antickou (latinskou) a středověkou, zejména literární kulturou;
- zhodnotit podstatu a význam středověkých návratů k antice až po renesanční humanismus;
- interpretovat a připravit komentář k vybrané literární středověké památce v širším kontextu.
Osnova
 • Pozdní antika - předpoklady dalšího vývoje ve světské i církevní literatuře.
 • Aurelius Augustinus - De civitate Dei, Confessiones, De doctrina christiana (v překladech).
 • Boethius, Consolatio philosophiae (v překladu).
 • Středověké školskví v raném i vrcholném středověku.
 • Význam poetiky a rétoriky.
 • Antické texty ve středověké literatuře (autority).
 • Biblická autorita.
 • Fenomén humanismu 12. století.
 • Petrarca a počátky italského humanismu.
 • Počátky humanismu v českých zemích, tzv. protohumanismus.
Literatura
  povinná literatura
 • NECHUTOVÁ, Jana a Dana STEHLÍKOVÁ. Stručné dějiny latinské literatury středověku. 1. vyd. Praha: Arista - Baset, 2013. 312 s. ISBN 978-80-86410-70-8. info
 • CURTIUS, Ernst Robert. Evropská literatura a latinský středověk. Vyd. 1. Praha: Triáda, 1998. 738 s. ISBN 80-86138-07-0. info
  doporučená literatura
 • Spunar, Pavel. Středověká vzdělanost. In: Svět středověku. Praha, 1969.
 • Nechutová, Jana. Středověk a antická kultura. In: Středověká latina. Praha, 2002.
 • KEPARTOVÁ, Jana. Římané a Evropa. Antické dědictví v evropské kultuře. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 298 s. ISBN 80-246-0862-6. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Aurelius Augustinus, Křesťanská vzdělanost - De doctrina christiana. Praha: Vyšehrad, 2004. 232 s. ISBN 80-7021-740-5. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Úděl a útěcha. Brno: EMAN, 1995. 158 s. ISBN 80-900696-8-1. info
 • Sestra múza : světská poezie latinského středověku. Praha: Odeon, 1990. ISBN 8020701451. info
 • BOËTHIUS, Anicius Manlius Severinu. Boëthius : poslední Říman. Translated by Václav Bahník. Vyd. 1. Praha: Vyšehrad, 1981. 205 s. info
 • VARCL, Ladislav. Antika a česká kultura. Vyd. 1. Praha: Academia, 1978. 575 s., [6. info
Výukové metody
Přednáška a seminář; práce s antickými i středolatinskými (překladovými) texty; prezentace vybraného středověkého literárního díla s podrobným komentářem.
Metody hodnocení
Hodnocení prezentovaného komentáře ke zvolenému dílu; závěrečný písemný test prověřující znalosti témat probraných během přednášek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2014, jaro 2016, jaro 2020.