MEDMgr11 History of Arab literature I

Faculty of Arts
Autumn 2016
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (lecturer)
Mgr. Markéta Macura (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 22. 9. 15:50–17:25 A21, Thu 13. 10. 15:50–19:05 A21, Thu 3. 11. 15:50–19:05 A21, Thu 24. 11. 15:50–19:05 A21, Thu 15. 12. 15:50–19:05 A21
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( NMD )
Předpokládá se základní orientace v arabských dějinách (na úrovni bakalářského studia oboru Mediteránní studia). Znalost arabštiny není vyžadována.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 20 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/20, only registered: 0/20, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/20
Fields of study the course is directly associated with
there are 21 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The aim of the course is to familiarise students with the development of Arabic literature from its beginnings to the masterpieces of the classical period. The lectures will be dedicated to old Arabic poetry, early Islamic prose, poetry and prose works during Ummayad, Abbasids, Fatimids and Mamluk Era. Quran will be presented as an important monument of Arabic literature, traditional Arabic prose and poetry genres will be studied and also the specificities of literary creation in Andalusia. Students will deal also with Arab folk literature and with most important works of the Arab-Islamic scientific thought in the Middle Ages.
Students will read selected works in Czech or Slovak translations.
Syllabus
 • Periodization of Arab literature.
 • Pre-Islamic poetry.
 • Qasida.
 • The main representatives of Bedouin lyrics.
 • The beginnings of prose; early Islamic prose.
 • Quran as a literary work.
 • Interpretations of Quran.
 • Poetry and prose of Umayyad period.
 • Abbasids period and development of Arabic literature.
 • Maqama in the works of al-Hamadhani and al-Hariri.
 • Arabic literature in the Iberian Peninsula.
 • Arab-Islamic philosophy and science.
 • Selected chapters from geographical literature.
 • One Thousand and One Nights.
 • Arab folk novels and heroes.
 • Folk religious literature.
Literature
  required literature
 • Žrebci poézie : sedem zo starej Arábie. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1986. info
 • Cestou karavan. Edited by Karel Petráček. Praha: Československý spisovatel, 1975. info
 • Korán. Edited by Ivan Hrbek. Vyd. 7., V tomto překladu 3. Praha: Academia, 2000. 797 s. ISBN 8020002464. info
 • AL-DŽÁHIZ, kolem 776-869. Kniha lakomců. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1975. info
 • IBN ISHÁK, Muhammed. Muhammad : život Alláhova proroka. Edited by Zdeněk Müller, Translated by Viktor Svoboda. Vyd. 1. Praha: Leda, 2009. 230 s. ISBN 9788073351847. info
 • IBN TUFAJL, Abú Bakr. Živý syn bdícího : Hajj ibn Jakzán (Orig.). Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1957. info
 • IBN HAZM, Alí Ibn Ahmad. Holubičkin náhrdelník. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984. Spoločnosť priateĺov krásnych kníh sv. 441. info
 • CHALDÚN, Abdarrahmán Ibn. Čas království a říší : Mukaddima : úvod do historie : al-Mukaddina (Orig.). Vyd. 1. Praha: Odeon, 1972. 529 s. info
 • Tisíc a jedna noc. Přel. Felix TAUER. Vyd. 4., v Euromedia Group 2. Praha: Odeon, 2011. ISBN 978-80-207-1343-8 (soubor 8 svazků).
  recommended literature
 • PAULINY, Ján. Život v ríši kalifov. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1972. 167 s. + 1. info
  not specified
 • HOURANI, Albert Habib. Dějiny arabského světa : od 7. století po současnost. Translated by Šimon Pellar. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 566 s. ISBN 9788074220593. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Edited by Dagmar Procházková. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1995. 386 s. ISBN 8071081094. info
 • GAŽÁKOVÁ, Zuzana and Ján PAULINY. Arabský jazyk a kultúra. Arabský: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-223-3401-3. info
 • PAULINY, Ján. Arabi - vládcovia Stredomoria. 1. vyd. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1976. 203 s., [8. info
Teaching methods
The course is provided as lectures and seminar completing the reading (discussion, interpretation, analysis of extracts). Some texts are available in Study Materials.
Assessment methods
Continuous evaluation: reading texts, active participation in discussions on analysed texts.
Final examination: written test aimed at testing the student’s insight into the main topics explained and discussed during lectures.
Language of instruction
Slovak
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
General note: Výuka předmětu proběhne blokově, pětkrát za semestr, vždy ve čtvrtek odpoledne a v pátek dopoledne. Konkrétní data budou upřesněna před začátkem semestru. (Předběžné termíny: 22.-23.9., 13.-14.10., 3.-4.11., 24.-25.11., 15.-16.12.).
The course is also listed under the following terms Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2016, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2016/MEDMgr11