MEDMgr12 History of Arabic literature II

Faculty of Arts
Spring 2017
Extent and Intensity
1/1/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (lecturer)
Mgr. Bc. Šárka Hurbánková, Ph.D. (alternate examiner)
Mgr. Markéta Macura (alternate examiner)
Guaranteed by
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Jitka Erlebachová
Supplier department: Department of Classical Studies - Faculty of Arts
Timetable
Thu 2. 3. 15:50–19:05 A21, Thu 23. 3. 15:50–19:05 A22, Thu 6. 4. 15:50–19:05 A21, Thu 4. 5. 15:50–19:05 A21, Thu 11. 5. 15:50–19:05 A21
Prerequisites (in Czech)
TYP_STUDIA ( NMD )
Absolvování předmětu MEDMgr11 Dějiny arabské literatury I je výhodou, ale nikoli nutností.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
The capacity limit for the course is 15 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/15, only registered: 0/15, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/15
Fields of study the course is directly associated with
there are 19 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Cieľom predmetu je oboznámiť poslucháčov s vývojom modernej arabskej prózy, poézie a drámy, s dôrazom na proces kultúrnej obrody v arabskom svete a následné formovanie národných literatúr v jednotlivých arabských krajinách. Oboznámime sa s najvýznamnejšími predstaviteľmi literárnej tvorby v Egypte, Sýrii, Libanone, Palestíne a v krajinách severnej Afriky, ako aj s fenoménom ženskej tvorby v krajinách arabského sveta. Vybrané diela si študenti osvoja prostredníctvom českých a slovenských prekladov.
Syllabus (in Czech)
 • Kultúrno-spoločenské predpoklady formovania modernej arabskej literatúry (nahda).
 • Vznik arabskej tlače a formovanie modernej spisovnej arabčiny.
 • Vznik modernej arabskej prózy; krátke prozaické útvary.
 • Arabský román.
 • Rozvoj arabskej drámy.
 • Počiatky modernej arabskej poézie.
 • Egyptská moderná literatúra.
 • Libanonská moderná literatúra.
 • Sýrsko-libanonská emigrantská škola v USA.
 • Literárna tvorba žien v arabskom svete.
Literature
  required literature
 • KANAFÁNÍ, Ghassán. Muži na slunci a jiné povídky [21167]. Praha: Svoboda, 1982. info
 • IBRÁHIM, Sunʿalláh. Komise. Praha: Dar Ibn Rushd, 2005. ISBN 80-86149-45-5. info
 • HUSAIN, Táhá. Volání hrdličky. Translated by Ivan Hrbek. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. info
 • AL-GHÍTÁNÍ, Džamál. Zajní Barakát. 1. vyd. Bratislava: Kalligram, 2009. ISBN 978-80-8101-200-6. info
 • MAHFÚZ, Nagíb. Skandál v Káhiře [62]. Praha: Odeon, 1968. info
 • MAHFÚZ, Nadžíb. Putovanie Ibn Fattúmu. Prešov: Baum, 2007. ISBN 978-80-968575-6-2. info
 • SÁLEH AT-TAJJIB, 1929-. Cesta na sever [2-7326]. Praha: Odeon, 1986. info
 • ZAJDĀN, Jūsuf. Azazel. Praha: Plus, 2011. 397 pp. ISBN 978-80-259-0049-9. info
  recommended literature
 • GAŽÁKOVÁ, Zuzana and Ján PAULINY. Arabský jazyk a kultúra. Arabský: Univerzita Komenského v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-223-3401-3. info
 • HOURANI, Albert Habib. Dějiny arabského světa : od 7. století po současnost. Translated by Šimon Pellar. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 566 s. ISBN 9788074220593. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Moderní literatury arabského Východu : 1880-2000. Vydání druhé. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015. 310 stran. ISBN 9788024629643. info
 • OLIVERIUS, Jaroslav. Svět klasické arabské literatury. Edited by Dagmar Procházková. Vyd. 1. Brno: Atlantis, 1995. 386 s. ISBN 8071081094. info
 • ONDRÁŠ, František. Autobiografický narativní dokument v díle egyptského autora Sunʿalláha 'Ibrāhīma. Praha: Set out, 2008. 176 pp. ISBN 978-80-86277-62-2. info
 • ONDRÁŠ, František. Moderní egyptská próza v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století. 1. vyd. Praha: Set out, 2003. 135 s. ISBN 8086277305. info
 • PANTŮČEK, Svetozár. Literatury severní Afriky : Alžírsko; Tunisko; Maroko; Libye. Praha: Panorama, 1978. info
  not specified
 • DARWÍŠ, Mahmúd. Deník všedního smutku. Praha: Novinář, 1989. 104 pp. ISBN 80-900130-0-7. info
Teaching methods (in Czech)
Výučba prebieha formou prednášky a seminára k prečítanej literatúre (diskusia, interpretácia, analýza ukážky z diela). Vybrané texty možno nájsť v študijných materiáloch.
Rozsah priebežného čítania budú tvoriť úryvky z vybraných diel (v prípade prozaických textov) alebo výber z básnickej tvorby. Preukázanie znalostí textov väčšieho rozsahu bude súčasťou záverečnej skúšky.
Assessment methods (in Czech)
Záverečné hodnotenie: ústna skúška a seminárna práca.
Priebežné hodnotenie: čítanie textov, aktívne zapájanie sa do rozhovorov nad prečítanou literatúrou.
[Metody hodnocení budou upřesněny během první přednášky.]
Language of instruction
Slovak
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2019.
 • Enrolment Statistics (Spring 2017, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2017/MEDMgr12