MEDMgrZk Státní závěrečná zkouška magisterská z mediteránních studií

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 0 kr. Ukončení: SZk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. PhDr. Jarmila Bednaříková, CSc. (přednášející)
Giorgio Cadorini, Dottore in Lettere, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Danuša Čižmíková, PhD. (přednášející)
doc. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Markéta Macura (přednášející)
Mgr. Lucie Mazalová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Petra Mutlová, M.A., Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jana Nechutová, CSc. (přednášející)
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Simone Sumelidu (přednášející)
Mgr. Nicole Votavová Sumelidisová, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. Mgr. Katarina Petrovićová, Ph.D.
Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Jitka Erlebachová
Dodavatelské pracoviště: Ústav klasických studií - Filozofická fakulta
Předpoklady
Ke státní závěrečné zkoušce přistupuje student, který absolvoval bakalářské studium a složil bakalářskou zkoušku, získal předepsané kredity ze svého oboru, splnil podmínky společného základu studia na Filozofické fakultě; odevzdal diplomovou, resp. oborovou práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem zkoušky je prověřit znalosti a dovednosti studentů získané během magisterského studia (viz osnova).
Osnova
 • Písemná zkouška: Zkouška z vybraného jazyka (francouzština, italština, španělština, novořečtina): gramatický test, písemný projev, čtení. Požadovaná úroveň jazykových znalostí: B2.
 • Ústní zkouška: 1. Mluvený projev v cizím jazyce (francouzština, italština, španělština, novořečtina).
 • 2. Literatura vybraného jazyka, vybraná témata řecké a římské literatury, vybraná témata středověké a humanistické literatuy.
Literatura
 • CANFORA, Luciano. Dějiny řecké literatury. Translated by Dagmar Bartoňková. 2., revidované a doplněné. Praha: KLP, 2004. 902 stran. ISBN 8086791106. info
 • BARTOŇKOVÁ, Dagmar. (ed., transl.) Luciano Canfora: Dějiny řecké literatury. 2., revidované a doplněné vydání. Praha: KLP - Koniasch Latin Press, 2004. 904 s. sine. ISBN 80-86791-10-6. info
 • ALCHAZIDU, Athena, Yolanda PÉREZ SINUSÍA a Paula GÓMEZ GONZÁLEZ. Esbozo de la historia de la literatura espaňola. AP BRNO. Brno: Anton Pasienka, 2004. 284 s. AP Brno. ISBN 80-902652-3-5. info
 • HAMPLOVÁ, Sylva. Grammatica italiana. Vyd. 1. Praha: LEDA, 2004. 445 s. ISBN 8073350416. info
 • GUIDÈRE, Mathieu. Méthodologie de la recherche : guide du jeune chercheur en lettres, langues, sciences humaines et sociales : maîtrise, DEA, master, doctorat. Nouv. éd. rev. et augm. Paris: Ellipses, 2004. 127 s. ISBN 2729821767. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Středověká latina. První vyd. Praha: KLP, 2002. 164 s. 654,2. ISBN 80-85917-82-3. info
 • NECHUTOVÁ, Jana. Latinská literatura českého středověku do roku 1400. Praha: Vyšehrad, 2000. 368 s. ISBN 80-7021-305-1. info
 • DARDANO, Maurizio a Pietro TRIFONE. Grammatica italiana :con nozioni di linguistica. 3. ed. Bologna: Zanichelli, 1999. xxxiii, 78. ISBN 88-08-09384-0. info
 • ALCHAZIDU, Athena. Practicando el léxico español. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 250 s. ISBN 8021016493. info
 • ŠRÁMEK, Jiří. Přehled dějin francouzské literatury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 233 s. ISBN 80-210-1584-5. info
 • SPUNAR, Pavel. Kultura středověku. 2. pozměn. a dopl. vyd. Praha: Academia, 1995. 226 s. ISBN 8020005471. info
 • VIDMANOVÁ, Anežka. Laborintus :latinská literatura středověkých Čech. Vyd. 1. Praha: KLP-Koniasch Latin Press, 1994. 222 s. ISBN 80-901508-6-1. info
 • FERRONI, Giulio. Storia della letteratura italiana. Milano: Einaudi scuola, 1991. 555 s. ISBN 9788828600749. info
Výukové metody
Písemná a ústní zkouška. Zkouška před komisí.
Metody hodnocení
Hodnocení zkušební komisí.
Informace učitele
Termíny závěrečných zkoušek jsou vypisovány na úřední desce Ústavu klasických studií a v systému IS v patřičném předstihu pravidelně třikrát za rok, v červnu, září a lednu.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.