MKA205 Contemporary Macedonia

Faculty of Arts
Spring 2018
Extent and Intensity
1/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Petr Stehlík, Ph.D.
Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Pavel Pilch
Supplier department: Department of Slavonic Studies - Faculty of Arts
Timetable
each odd Wednesday 17:30–19:05 A31
Prerequisites (in Czech)
 • Předmět je vhodný i pro studenty všech (i nemateřských) oborů, kteří se chtějí dozvědět více o současné Makedonii. Není nutná znalost makedonštiny.
 • Výuka se koná jednou za dva týdny, na přeskáčku s výukou předmětu BKA255 Současná Bosna a Hercegovina. Doporučuji studentům, aby si zapsali oba předměty.
 • Course Enrolment Limitations
  The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
  Fields of study the course is directly associated with
  there are 62 fields of study the course is directly associated with, display
  Course objectives
  Geographic, political, social and economic characteristics of the Republic of Macedonia (RM). On successful completion of the course student will acquire necessary knowledge and arguing skill on the Macedonian life and institutions as well as to the political development and cultural specifics of this country.
  Learning outcomes (in Czech)
  Student se seznámí s reáliemi, kulturními specifiky a politicko-společenským vývojem této země od rozpadu Jugoslávie do současnosti. Zároveň poodhalí historicko-kulturní pozadí makedonské otázky, respektive příčiny výjimečného konfliktního potenciálu, který se s oblastí Makedonie pojí od 19. století do dnešních dnů. Absolvent bude o těchto záležitostech schopen argumentovaně diskutovat.
  Syllabus
  • 1) Historical territory of Macedonia, geographic characteristics of the Republic of Macedonia (RM);
  • 2) Outline of historical development of Macedonian territory from antiquity to the mid-20th century;
  • 3) Outline of political, social, economic and cultural development of the Macedonian state in the Yugoslav federation(1944-1991);
  • 4) Political development of the RM since 1991 to the present day, characteristics of the Macedonian political scene;
  • 5) Population of the RM and the question of the ethnic coexistence;
  • 6) Relations of the RM with the neighbouring states and its position on the international political scene;
  • 7) Economic characteristics of the RM;
  • 8) Cultural and natural heritage of RM;
  • 9) Macedonian music and cinema.
  Literature
   required literature
  • PELIKÁN, Jan, Tomáš CHROBÁK, Jan RYCHLÍK, Stanislav TUMIS, Ondřej VOJTĚCHOVSKÝ and Ondřej ŽÍLA. Státy západního Balkánu v uplynulém čtvrtstoletí a perspektivy jejich vývoje. Vydání první. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016. 464 stran. ISBN 9788073086480. info
  • ROSŮLEK, Přemysl. Makedonie. 1. vyd. Praha: Libri, 2008. 130 s. ISBN 9788072773428. info
   recommended literature
  • RYCHLÍK, Jan and Miroslav KOUBA. Dějiny Makedonie. Praha: Lidové noviny, 2003. 458 s. ISBN 80-7106-642-7. info
  • ŠESTÁK, Miroslav. Dějiny jihoslovanských zemí. Praha: Lidové noviny, 1998. 756 s. ISBN 80-7106-266-9. info
  • ROSŮLEK, Přemysl. Albánci a Makedonská republika (1991-2014). První vydání. 395 stran. ISBN 9788072775262. info
  • DOROVSKÝ, Ivan. Makedonie :zrození, nebo obrození národa? Vyd. 1. Boskovice: Albert, 1995. 77 s., [2]. ISBN 80-85834-29-4. info
  Teaching methods
  Lectures, home reading, class discussion.
  Assessment methods
  Prerequisites for granting the credit: regular attendance and thorough home preparation on weekly basis, participation in class discussion. Oral exam concentrates on the student’s knowledge of the subject matter and the relevant literature.
  Language of instruction
  Czech
  The course is also listed under the following terms Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2010, Spring 2016.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2018/MKA205