MKM11 Metody kritického myšlení

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
e-learningový distanční kurz. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Kateřina Hošková (přednášející)
Garance
PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hradilová
Dodavatelské pracoviště: Kabinet informačních studií a knihovnictví - Ústav české literatury a knihovnictví - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 150 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 67/150, pouze zareg.: 0/150, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/150
Cíle předmětu
Kurz Metody kritického myšlení je plně e-learningový. V rámci tohoto kurzu budou rozvíjeny kompetence v procesu učení, které jsou využitelné jak pro naše vlastní učení, tak pro přípravu výuky.
Po absolvování kurzu bude student schopen:
 • Naučit se hledat a překládat otázky a problémy v rámci procesu učení (se);
 • Porozumět konstruktivistickému pojetí výuky;
 • Umět aplikovat metody kritického myšlení pro vlastní cíle;
 • Navrhnout výukovou jednotku s využitím metod kritického myšlení;
 • Vysvětlit koncept učení v návaznosti na Bloomovu taxonomii;
 • Pochopit důležitost kritického přístupu k výuce
 • Osnova
  • 1. Úvodní modul
   2. Kritické myšlení
   3. Procesy učení, Bloomova taxonomie
   4. Konstruktivistické pojetí výuky
   5. Tři metody
   6. Tři metody
   7. Tři metody
   8. Tři metody
   9. Tři metody
   10. Tři metody
   11. Tři metody
   12. Tři metody
   13. Tři metody
   14. Závěrečný modul
  Literatura
  • ČERNÝ, Michal a Dagmar CHYTKOVÁ. Myšlenkové mapy pro studenty. 1. vyd. Brno: BizBooks, 2014. 168 s. ISBN 978-80-265-0267-8. URL info
  • BUZAN, Tony a Barry BUZAN. Myšlenkové mapy : probuďte svou kreativitu, zlepšete svou paměť, změňte svůj život. Translated by Michal Kašpárek. 2. vyd. Brno: BizBooks, 2012. 210 s. ISBN 9788026500308. info
  • INCH, Edward S. a Barbara WARNICK. Critical thinking and communication : the use of reason in argument. 6th ed. Boston: Allyn and Bacon, 2010. xiv, 363. ISBN 9780205672936. info
  • PRICE, Geraldine a Pat MAIER. Efektivní studijní dovednosti : odemkněte svůj potenciál. Translated by Tereza Semotamová. Vydání 1. Praha: Grada Publishing, 2010. 361 stran. ISBN 9788024725277. info
  • PAZDERNÍKOVÁ, Pavla. Tvůrčí psaní a vědecká práce. Využití tvůrčích technik při přípravě, psaní a prezentaci odborného textu. Vedoucí dizertační práce PhDr. Zbyněk Fišer, Ph.D. Brno: Masarykova univerzita, FF, ÚČLK, 2009. info
  • ŠANDEROVÁ, Jadwiga a Alena MILTOVÁ. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách : několik zásad pro začátečníky. Vydání první. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. 209 stran. ISBN 9788086429403. info
  • DISPEZIO, Michael A. Hlavolamy pro rozvoj kritického myšlení. Vyd. 1. Praha: Portál, 2002. 93 s. ISBN 80-7178-647-0. info
  • PETTY, Geoffrey. Moderní vyučování. Translated by Štěpán Kovařík. 2. vyd. Praha: Portál, 2002. 380 s. ISBN 80-7178-681-0. info
  • FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní : malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. 164 s. ISBN 8085931990. info
  • ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Vydání první. Praha: Leda, 1999. 255 stran. ISBN 8085927691. info
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
  • PAPÍK, Richard. Naučte se číst! Praha: Grada, 1992. 181 s. ISBN 80-85424-93-2. info
  • ZIELKE, Wolfgang. Jak číst rychleji a lépe. Translated by Jiří Loser - Jaroslav Fingl. 2. vyd. Praha: Svoboda, 1988. 168 s. info
  Výukové metody
  E-learning
  Metody hodnocení
  Vypracování průběžných testů a úkolů a závěrečný projekt.
  Informace učitele
  Kurz probíhá každý týden formou e-learningu. Skládá se z 14 modulů, které obsahují studijní materiály, případně doplňující studijní materiály, doporučenou literaturu, písemný úkol.
  Podmínkou splnění kurzu je absolvování všech úkolů a úspěšně vypracovaný závěrečný projekt. Kurz je k nalezení zde: https://elf.phil.muni.cz/elf2/course/view.php?id=1539 či na adrese https://elf.phil.muni.cz/elf2/ pod kódem MKM11.
  Další komentáře
  Studijní materiály
  Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/MKM11