MUB_014 Museum Security

Faculty of Arts
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 4 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (lecturer)
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Ing. Jana Přepechalová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Fri 4. 10. 9:00–12:40 K12, Fri 25. 10. 9:00–12:40 K12, Fri 15. 11. 9:00–12:40 K12, Fri 6. 12. 9:00–12:40 K12
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
there are 8 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
The course is focusing on the methods of museum's objects protection, specifying and identifying of causes of protection and security of museums objects and drawing-up the plans of security and protection in museum.
Learning outcomes
- making students aware of causes of protection and security of museums objects and identify it;
- acquainting students with the metohds of museum's objects protection
- drawing-up the plans of security and protection in museum
Syllabus
 • Introduction, basic terms, literature;
 • Security plans, organisational structure of museum and security;
 • Museums buildings security. Disaster control planing and plans;
 • Physical and electronic security. Protection against fire;
 • Handling museum artefacts; studying and researchers; advance of museum artefacts to other museums;
 • Packing and transport of museum objects;
 • Protection of collection against sources of damage - temperature, light, humidity, dust, air pollution etc.;
 • Pasive and active conservation; Climate in museum building;
 • Recommended levels of light, relative humidity, temperature for museum objects. Reactivity of material;
 • Protection of museum objects out of storages. Ethics and law;
Literature
  recommended literature
 • Museum security. London, Routledge 1994
 • Muzejních sbírek hubitelé lítí - plesnivina, moli... Sborník příspěvků z muzeologického semináře. Hodonín 1999
 • Zemene, Leopold: Základy muzejní klimatologie. In.: Metodický list. Odborný seminář Muzejní klimatologie. Brno, Technické muzeum v Brně 1995
 • Jirásek, Pavel: Příručka k požární ochraně kulturních institucí. Praha ICOM 1999
 • Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických snímků. Praha 1996
 • Preventivní ochrana sbírkových předmětů.Praha 2000
 • Vliv exhalátů na stav muzejních sbírek. Rozpravy NTM č. 91. Praha 1983
 • Convention and recommendations of Unesco concerning the protection of the cultural heritage. Paris and Geneve 1985
 • Care of collections. Edited by Simon Knell. London and New York 1994
 • Matouš, Jaroslav: Bezpečnost a ochrana zdraví na restaurátorských pracovištích I. Praha 1987
 • Seznam českých technických norem 1-3. Praha 1998
 • Hilbert, Günter S.: Sammlungsgut in Sicherheit. Berlin, Gebr. Mann Verlag 1981. ISBN 3-7861-1288-6
 • Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha, AMG a ICOM 1998
 • Wasserbauer, Richard: Biologické napadení muzejních exponátů umístěných v extrémních klimatických podmínkách. In.: Metodický list. Odborný seminář Muzejní klimatologie. Brno, Technické muzeum v Brně 1995
 • Vysoký, Václav: Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví. Ústí nad Labem 1995
 • EDSON, Gary and David DEAN. The handbook for museums. 1st publ. London: Routledge, 1994. xvi, 302 s. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
lectures, reading, written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.

 • Enrolment Statistics (recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2019/MUB_014