MUII10 Dějiny vědy a techniky

Filozofická fakulta
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Tomáš Kučera (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Jirák
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je vytvoření a/nebo prohloubení znalostí v následujících oblastech: • charakteristika oborů vědy a techniky (terminologie) • vývoj vědy a techniky v lidských civilizacích (objevy) • využití vědeckých poznatků v praktickém životě (vynálezy) • uplatnění vynálezů v technickém pokroku (výroba) • věda, technika a technologie v muzejnictví (dokumentace) • teoretické zvládnutí odpřednášené látky (celkový přehled) • aplikace získaných poznatků na konkrétní problémy muzejní práce Po ukončení tohoto kurzu budou studenti schopni: • vysvětlit obsah pojmů věda a technika • porozumět vlivům těchto disciplín na vývoj civilizací • na základě získaných znalostí odvozovat vzájemné vztahy různých oborů vědy a techniky • uplatňovat údaje z pramenů a literatury při výzkumu technických památek v terénu • používat nabytých informací při muzejní práci (dokumentace, ukládání a restaurování) • vytvářet koncepci tvorby a prezentace sbírky (expozice, výstavy, doprovodné programy) • poučeně rozhodovat o oborovém zaměření konkrétních paměťových institucí
Osnova
 • • věda a technika v dějinách – rozdělení, názvosloví, literatura • pravěké kmeny – nástroje ze dřeva, kamene a přírodních materiálů, keramika • starověké civilizace – písmo, stavitelství, vodní hospodářství, vznik vědeckých oborů, objev a získávání kovů, vznik řemesel • antické kultury – rozvoj věd a vzdělání, architektura, veřejné stavby, využití síly větru a vody • barbaři a stěhování národů – vojenská technika, rozvoj zemědělství, kultura, věda a vzdělanost • středověk – čas a prostor, kláštery – střediska vědy a vzdělání, univerzity, středověké stavitelství, rozvoj řemesel a obchodu, knihtisk • novověk – přírodní vědy, nové vědecké obory a výrobní postupy, technika a technologie, manufaktury – počátky tovární výroby, celní a obchodní politika • průmyslová revoluce – rozvoj vědeckých oborů a technického školství, hnací stroje, tovární výroba, přírodní zdroje, doprava, stavební materiály, oblasti techniky a technologie • moderní doba – vědecký výzkum a výroba, elektřina – přenos energie, pohon a informační technologie, současné technické možnosti • věda a technika v muzeu – vyhledávání, sbírání, ukládání, ošetřování a vystavování předmětů
Literatura
 • • Studie o technice v českých zemích 1945–1992 : 1. část. Sborník NTM č. 32. 1. vyd. Folta, Jaroslav (ed.). Praha : Národní technické muzeum, Encyklopedický dům, 2003. 920 s. ISBN 80-86044-22-X.
 • • Nový, Luboš a kol. Dějiny techniky v Československu do konce 18. století. 1. vyd. Praha : Academia, 1974. 672 s., obr. příl.
 • • Studie o technice v českých zemích 1945–1992 : 2. část. Sborník NTM č. 33. 1. vyd. Folta, Jaroslav (ed.). Praha : Národní technické muzeum, Encyklopedický dům, 2003. 936 s. ISBN 80-86044-22-X.
 • • Bennett, Bradbury, Devries, Dickie & Jestice. Fighting techniques of the medieval world. 1. vyd. Praha : Deus, 2007. 256 s. ISBN 978-80-86215-96-9.
 • • Studie o technice v českých zemích VI :1918–1945 (2. část ). Sborník NTM č. 29. 1. vyd. Smolka, Ivan, Folta, Jaroslav (eds.). Praha : Národní technické muzeum, 1995. 1080 s. ISBN 80-7037-043-2.
 • • Studie o technice v českých zemích I : 1800–1918. Sborník NTM č. 19. 1. vyd. Jílek, František (ed.). Praha : Národní technické muzeum, 1983. 464 s.
 • • Klíma, Arnošt. Manufakturní období v Čechách. 1. vyd. Praha : Nakladatelství ČSAV, 1955. 524 s., obr. příl.
 • • Studie o technice v českých zemích V : 1918–1945 (1. část). Sborník NTM č. 28. 1. vyd. Smolka, Ivan, Folta, Jaroslav (eds.). Praha : Národní technické muzeum, 1995. 1080 s. ISBN 80-7037-042-4.
 • • Sto let Jednoty k povzbuzení průmyslu v Čechách : 1833–1933. Sborník statí o vzniku, vývoji a působení Jednoty průmyslové. Mansfeld, Bedřich (ed.). Praha : vlastní náklad, 1934. 408 + IV s.
 • • Studie o technice v českých zemích II : 1800–1918. Sborník NTM č. 20. 1. vyd. Jílek, František (ed.). Praha : Národní technické muzeum, 1984. 568 s.
 • • Studie o technice v českých zemích 1945–1992 : 3. část. Sborník NTM č. 34. 1. vyd. Folta, Jaroslav (ed.). Praha : Národní technické muzeum, Encyklopedický dům, 2003. 1024 s. ISBN 80-86044-22-X.
 • • Studie o technice v českých zemích IV : 1800–1918. Sborník NTM č. 22. 1. vyd. Jílek, František (ed.). Praha : Národní technické muzeum, 1986. 544 s.
 • • Vaněček, Jan. Počátky paroplavby a význam Resslovy vrtule pro její vývoj. Praha : Archiv pro dějiny průmyslu, obchodu a technické práce, 1938. 242 s.
 • • Studie o technice v českých zemích III : 1800–1918. Sborník NTM č. 21. 1. vyd. Jílek, František (ed.). Praha : Národní technické muzeum, 1985. 408 s.
Výukové metody
přednášky s obrazovou prezentací diskuse nad dotazy studentů na konkrétní témata aplikace teoretických poznatků na praktické problémy muzejnictví
Metody hodnocení
písemný test
Informace učitele
Výuka v podzimním semestru 2016 proběhne blokově v těchto termínech: Čas a místo výuky: pátek dopoledne, 9:10 – 12:25, učebna K 23 (budova K, Veveří 28, druhé patro) Termíny výuky: 7. 10. 2016; 4. 11. 2016; 25. 11. 2016; 16. 12. 2016
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2016/MUII10

Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2018 16:16, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému