MUI_18 Ochrana a bezpečnost sbírek

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
2/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Ing. Jana Přepechalová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
porozumět příčinám a důsledkům ohrožení sbírek, naučit se je identifikovat;
osvojit si metody ochrany sbírkových předmětů;
naučit se zásadám ochrany a bezpečnosti lidského zdraví na pracovišti;
vypracování bezpečnostních plánů pro muzea
Osnova
 • Úvod, vymezení základních pojmů, literatura;
 • Bezpečnostní plány, organizační struktura muzea a bezpečnost;
 • Bezpečnostní parametry muzejních budov, opatření pro krizové situace;
 • Mechanické a elektronická zabezpečovací zařízení. Protipožární systémy;
 • Manipulace se sbírkami, badatelé a sbírky, zápůjčky jiným muzeím a institucím;
 • Transport sbírek;
 • Negativní faktory působící na sbírky - teplo, vlhkost, prach, emise v ovzduší, aj;
 • Pasivní a aktivní konzervace, depozitární režim a muzejní klimatologie;
 • Hodnoty teploty, relativní vlhkosti a intenzity a délky osvětlení vhodné pro sbírky. Reaktivita materiálu;
 • Ochrana sbírkových předmětů mimo depozitáře. Etika a právní normy;
Literatura
 • Vliv exhalátů na stav muzejních sbírek. Rozpravy NTM č. 91. Praha 1983
 • Seznam českých technických norem 1-3. Praha 1998
 • Museum security. London, Routledge 1994
 • Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických snímků. Praha 1996
 • Zemene, Leopold: Základy muzejní klimatologie. In.: Metodický list. Odborný seminář Muzejní klimatologie. Brno, Technické muzeum v Brně 1995
 • Jirásek, Pavel: Příručka k požární ochraně kulturních institucí. Praha ICOM 1999
 • Preventivní ochrana sbírkových předmětů.Praha 2000
 • Hilbert, Günter S.: Sammlungsgut in Sicherheit. Berlin, Gebr. Mann Verlag 1981. ISBN 3-7861-1288-6
 • Muzejních sbírek hubitelé lítí - plesnivina, moli... Sborník příspěvků z muzeologického semináře. Hodonín 1999
 • Wasserbauer, Richard: Biologické napadení muzejních exponátů umístěných v extrémních klimatických podmínkách. In.: Metodický list. Odborný seminář Muzejní klimatologie. Brno, Technické muzeum v Brně 1995
 • Vysoký, Václav: Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví. Ústí nad Labem 1995
 • Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha, AMG a ICOM 1998
 • Convention and recommendations of Unesco concerning the protection of the cultural heritage. Paris and Geneve 1985
 • Care of collections. Edited by Simon Knell. London and New York 1994
 • Matouš, Jaroslav: Bezpečnost a ochrana zdraví na restaurátorských pracovištích I. Praha 1987
 • EDSON, Gary a David DEAN. The handbook for museums. 1st publ. London: Routledge, 1994. xvi, 302 s. info
Výukové metody
teoretická příprava
Metody hodnocení
Přednáška, zkouška - formou písemného testu. Četba doporučené literatury.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 1999, podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2017/MUI_18

Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 3. 2018 17:28, 11. (lichý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému