MUI_339 Material research of collections

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Ing. Jana Přepechalová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Fri 22. 2. 9:00–12:40 TMB, Fri 15. 3. 9:00–12:40 TMB, Fri 5. 4. 9:00–12:40 TMB, Fri 10. 5. 9:00–12:40 TMB
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Tento kurz seznamuje posluchače se základy analytických metod používaných v současné době při průzkumech sbírkových předmětů v muzeích a galeriích. Hlavní důraz je kladen na postupy používání těchto technik včetně odběrů vzorků, jejich informační hodnotu, omezení a možnosti interpretace dat. Součástí kurzu je i možnost práce s vybranými přístroji.
Syllabus (in Czech)
  • 1. Aplikace radiografie a endoskopie při průzkumu sbírkových předmětů 2. Aplikace počítačové tomografie při průzkumu sbírkových předmětů 3. Aplikace optické a polarizační mikroskopie při průzkumu sbírkových předmětů 4. Aplikace elektronové mikroskopie a videomikroskopie při průzkumu sbírkových předmětů 5. Aplikace ručního XRF spektrometru při průzkumu sbírkových předmětů 6. Aplikace ostatních analytických metod (XRD, LIBS, AAS, NAA, MALDI-TOF MS, GC-MS, IR, FTIR, Ramanova spektrometrie, aj.) při průzkumu sbírkových předmětů
Literature
Teaching methods (in Czech)
Přednáška, návštěva laboratoře
Assessment methods (in Czech)
kolokvium
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught once in two years.
The course is also listed under the following terms Spring 2017.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/MUI_339