MUI_93 Hmotná kultura a každodenní život II.

Filozofická fakulta
jaro 2017
Rozsah
2/0/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Jirák
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 22. 2. 14:10–17:25 K21, St 15. 3. 14:10–17:25 K21, St 5. 4. 14:10–17:25 K21, St 17. 5. 14:10–17:25 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět postihuje vývoj úrovně každodenního života vrcholně středověké společnosti v našich zemích na základě studia hmotné kultury v historických souvislostech. Úvodní přednáškový blok je věnován stručnému přehledu vývoje civilizace v Americe, Africe a Asii a některým svébytným civilizačním projevům v integrované evropské společnosti. Cíle: základní orientace v zákonitostech vývoje lidské civilizace; schopnost aplikace znalostí hmotné kultury při odborném zpracování muzejních sbírek historické a archeologické povahy
Osnova
 • Nejstarší civilizace Ameriky, Anasaziové, Mayové, Toltékové, Aztékové, Inkové
 • Vývoj asijských civilizací, Indie, Čína, Japonsko, Mongolové; vznik a vývoj civilizace v Africe
 • Vývoj civilizace v Evropě, energetické zdroje, vynálezy, vliv arabského světa
 • Vikingové, formy organizace společnosti, náboženství, písmo, expanze
 • Křížové výpravy, náboženské poutě
 • Církevní organizace, sakrální architektura, liturgický oděv a náčiní
 • Dálkový obchod, trasy, podmínky, doprava, platidla, trhy
 • Vznik českého státu, panovník, dvůr, šlechta – sídla, heraldika, militaria
 • Geneze středověkého města, ekonomické podmínky, městské právo, soudy, stavební vývoj
 • Řemesla – potravinářská, kovozpracující, dřevozpracující, kožedělná
 • Textilní řemesla, odívání
 • Kolonizace, typologie vsí, sociální struktura, zemědělství
Literatura
 • Stred Európy okolo roku 1000 (Souběž.) : Střed Evropy okolo roku 1000 : příručka a katalog k výstavě. info
 • Spunar, Pavel a kol.: Kultura středověku. 2. dopl. vyd. Praha 1995
 • BŘEZINOVÁ, Helena. Textilní výroba v českých zemích ve 13.-15. století : poznání textilní produkce na základě archeologických nálezů. Edited by Jan Klápště - Zdeněk Měřínský. Praha: Ústav pro pravěk a ranou dobu dějinnou, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 2007. 167 s. ISBN 807308144X. info
 • Sága moravských Přemyslovců : život na Moravě od XI. do počátku XIV. století : sborník a katalog výstavy pořádané Vlastivědným muzeem v Olomouci a Muzeem města Brna k 700. výročí tragické smrti Václava III., posledního českého kr. Edited by Renáta Fifková. 1. vyd. Olomouc: Vlastivědné muzeum, 2006. 250 s. ISBN 8086549178. info
 • OHLER, Norbert. Cestování ve středověku. Jinočany: H & H, 2003. 516 s. ISBN 8086022900. info
 • Středověký člověk a jeho svět. Edited by Jacques Le Goff, Translated by Ondřej Bastl. Vyd. 2. Praha: Vyšehrad, 2003. 319 s. ISBN 8070216824. info
 • Člověk českého středověku. Edited by Martin Nodl - František Šmahel. Vyd. 1. Praha: Argo, 2002. 500 s. ISBN 80-7273-448-0. info
 • OHLER, Norbert. Náboženské poutě ve středověku a novověku. Vyd. 1. V Praze: Vyšehrad, 2002. 229 s. ISBN 8070215100. info
 • FLODR, Miroslav. Brněnské městské právo. Zakladatelské období (-1359). 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2001. 519 s. Knižnice Matice moravské, sv. 7. ISBN 80-86488-00-4. info
 • KYBALOVÁ, Ludmila. Středověk. Praha: Lidové noviny, 2001. 278 s. ISBN 80-7106-146-8. info
 • SEIBT, Ferdinand. Lesk a bída středověku. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2000. 421 s. ISBN 8020407839. info
 • KEJŘ, Jiří. Vznik městského zřízení v českých zemích. Vyd. 1. Praha: Karolinum, 1998. 345 s. ISBN 8071845159. info
 • GUREVIČ, Aron. Nebe, peklo, svět :cesty k lidové kultuře středověku. Vyd. 1. Jinočany: H & H, 1996. 524 s. ISBN 80-85787-41-5. info
 • HOFFMANN, František. České město ve středověku.Život a dědictví. 1. vyd. Praha: Panorama, 1992. 453 s. : i. info
 • Dějiny hmotné kultury. I. (2), Kultura každodenního života od 13. do 15. století. Edited by Josef Petráň. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985. s. 489-997. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
přednášky, písemná/ústní zkouška v rozsahu odpřednášené látky a doporučené literatury
Navazující předměty
Informace učitele
Výuka předmětu bude probíhat současně pro prezenční i kombinované studium v rámci konzultací kombinovaného studia v termínech: 22. února, 15. března, 5. dubna a 17. května, vždy 14.10 - 17.25, učebna K 21, Veveří 28.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2017/MUI_93

Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2018 01:40, 12. (sudý) týden

Kontakty: istech(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz, studijní odd., správci práv, is-technici, e-technici, IT podpora | Použití cookies | Více o Informačním systému