MUKS103 The Special Topics of Museology II.

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Irena Loskotová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lucie Jagošová, DiS. (přednášející)
Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (cvičící)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
The course provides the new point of view to current trends in the field of museology via a special lectures of the Czech and foreign specialists.
Osnova
  • The syllabus of the lectures is a conditional by the invited specialists.
Literatura
  • Literatura bude poskytnuta studentům na základě jednotlivých témat přednášek.
Výukové metody
Lectures require homework preparation in reading the assigned study literature.
Metody hodnocení
On the basis of active attendace during the lecutures.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Informace učitele
Odborné přednášky jsou spolupořádány katedrou UNESCO pro muzeologii.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/MUKS103