MUKS21 Museum Security

Faculty of Arts
Autumn 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 5 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Mgr. Martin Hložek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Contact Person: Ing. Jana Přepechalová
Supplier department: Division of Museology - Department of Archaeology and Museology - Faculty of Arts
Timetable
Fri 12. 10. 9:00–12:40 TMB, Fri 2. 11. 9:00–12:40 TMB, Fri 16. 11. 9:00–12:40 TMB, Fri 30. 11. 9:00–12:40 TMB
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives
The main objectives of the course are the following.
making students aware of causes of protection and security of museums objects and identify it;
acquainting students with the metohds of museum's objects protection
draw-up the plans of security and protection in museum
Syllabus
 • Introduction, basic terms, literature;
 • Security plans, organisational structure of museum and security;
 • Museums buildings security. Disaster control planing and plans;
 • Physical and electronic security. Protection against fire;
 • Handling museum artefacts; studying and researchers; advance of museum artefacts to other museums;
 • Packing and transport of museum objects;
 • Protection of collection against sources of damage - temperature, light, humidity, dust, air pollution etc.;
 • Pasive and active conservation; Climate in museum building;
 • Recommended levels of light, relative humidity, temperature for museum objects. Reactivity of material;
 • Protection of museum objects out of storages. Ethics and law;
Literature
 • Preventivní ochrana sbírkových předmětů.Praha 2000
 • Museum security. London, Routledge 1994
 • Muzejních sbírek hubitelé lítí - plesnivina, moli... Sborník příspěvků z muzeologického semináře. Hodonín 1999
 • Techniky ošetření, uložení a duplikace archivních fotografických snímků. Praha 1996
 • Convention and recommendations of Unesco concerning the protection of the cultural heritage. Paris and Geneve 1985
 • Zemene, Leopold: Základy muzejní klimatologie. In.: Metodický list. Odborný seminář Muzejní klimatologie. Brno, Technické muzeum v Brně 1995
 • Vysoký, Václav: Přehled technicky škodícího hmyzu na dříví. Ústí nad Labem 1995
 • Vliv exhalátů na stav muzejních sbírek. Rozpravy NTM č. 91. Praha 1983
 • Jirásek, Pavel: Příručka k požární ochraně kulturních institucí. Praha ICOM 1999
 • Matouš, Jaroslav: Bezpečnost a ochrana zdraví na restaurátorských pracovištích I. Praha 1987
 • Seznam českých technických norem 1-3. Praha 1998
 • Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha, AMG a ICOM 1998
 • Hilbert, Günter S.: Sammlungsgut in Sicherheit. Berlin, Gebr. Mann Verlag 1981. ISBN 3-7861-1288-6
 • Wasserbauer, Richard: Biologické napadení muzejních exponátů umístěných v extrémních klimatických podmínkách. In.: Metodický list. Odborný seminář Muzejní klimatologie. Brno, Technické muzeum v Brně 1995
 • Care of collections. Edited by Simon Knell. London and New York 1994
 • EDSON, Gary and David DEAN. The handbook for museums. 1st publ. London: Routledge, 1994. xvi, 302 s. info
Teaching methods
theory
Assessment methods
lectures, reading, written test
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2002, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2016, Autumn 2019.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2018, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/autumn2018/MUKS21