MUKS64 Muzejně výstavní kritika

Filozofická fakulta
podzim 2021
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Mgr. Irena Chovančíková (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Pá 15. 10. 10:00–13:40 K21, Pá 22. 10. 10:00–13:40 K21, Pá 19. 11. 10:00–13:40 K21, Pá 10. 12. 10:00–13:40 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou:
Osvojit si zásady muzejně výstavní kritiky;
aplikace teoretických poznatků v praxi, kritika konkrétních výstav;
Osnova
 • Uplatnění obecných zásad muzejní prezentace v praxi.
 • Oborová specifika muzejní prezentace.
 • Prezentační problémy v muzeích podle jejich druhů a typů.
 • Základní kritéria výstavní kritiky.
 • Hlavní nedostatky a nejčastější omyly v metodice a realizaci muzejních výstav.
 • Zkoumání působení muzejních výstav na návštěvníka.
 • Muzejní výstavy jako téma pro recenze v odborném tisku a ve sdělovacích prostředcích.
Literatura
 • Bude zadána vyučujícícm na počátku výuky
 • Kritika muzejní výstavní tvorby. 1. vyd, Hodonín, Masarykovo muzeum v Hodoníně 2006, ISBN 80-906328-4-2
 • HOLMAN, Pavel. Muzejně výstavní kritika. In Kritika muzejní výstavní tvorby. 1. vyd. Hodonín: Masarykovo muzeum v Hodoníně, 2006. s. 78-86. ISBN 80-903628-4-2. info
 • HOLMAN, Pavel. Nová expozice o životě T. G. Masaryka v Muzeu Hodonínska. In Slovácko. 1. vyd. Uherské Hradiště: Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, 1998. s. 157-159. ISBN 80-86185-00-1. info
 • DEAN, David. Museum exhibition : theory and practice. London: Routledge, 1996. xi, 177 s. ISBN 0-415-08016-9. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Seminář, kolokvium - osvojení si přednesené látky, formulace vlastních názorů a poznatků
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2021/MUKS64