MUKS92 Teorie muzejního výstavnictví I.

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. (přednášející)
Garance
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lucia Miškolciová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení muzeologie - Ústav archeologie a muzeologie - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 22. 10. 9:00–12:40 M21, Čt 12. 11. 9:00–12:40 M21, Čt 3. 12. 9:00–12:40 M21, Čt 7. 1. 9:00–12:40 M21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby si studenti vyzkoušeli přípravu a realizaci výstavy. V tomto semestru studenti výstavu připraví a v následujícím ji budou realizovat.
Studenti vytvoří výstavu na zadané téma v prostorách některého z brněnských muzeí nebo FF.
Porozumí procesu tvorby muzejních výstav a expozic.
Osnova
 • Zadání tématu výstavy.
 • Zpracování námětu výstavy v písemné podobě.
 • Shromažďování informací a materiálu k výstavě v muzeích, archivech, knihovnách a v terénu.
 • Práce na architektonické a výtvarné podobě výstavy.
 • Výběr exponátů, výběr a příprava dalšího materiálu pro instatlaci výstavy.
 • Příprava textů a popisek.
 • Práce na scénáři výstavy.
Literatura
  doporučená literatura
 • BENEŠ, Josef. Muzejní prezentace
 • New exhibition design 01. Edited by Uwe J. Reinhardt - Philipp Teufel. Ludwigsburg: Avedition, 2008. 407 s. ISBN 9783899860283. info
 • BERTRON, Aurelia, Ulrich SCHWARZ a Claudia FREY. Ausstellungen entwerfen : Kompendium für Architekten, Gestalter und Museologen. Basel: Birkhäuser-publisher for architecture, 2006. 264 s. ISBN 3764372079. info
 • DERNIE, David. Exhibition design. London: Laurence King Publishing, 2006. 192 s. ISBN 1856694305. info
 • Texte in Museen und Ausstellungen : ein Paxisleitfaden. Edited by Evelyn Dawid - Robert Schlesinger. Bielefeld: Transcript, 2002. 172 s. ISBN 3899421078. info
 • DEAN, David. Museum exhibition : theory and practice. London: Routledge, 1996. xi, 177. ISBN 0415080177. info
Výukové metody
praktické cvičení ve skupině
Metody hodnocení
závěrečný projekt
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2016, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/MUKS92