MVKK_02 Umění v současné společnosti (mimořádné přednášky)

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0. 6 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý lichý čtvrtek 14:00–17:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cyklus mimořádných přednášek významných teoretiků z oblasti teorie kultury, uměnověd a dějin umění.
Osnova
  • Přednášky a exkurze soustředěné do čtyř dnů. Diskuse k vybraným tématům
Literatura
  • Cultural policy in the Czech republic (Souběž.) : Kulturní politika v České republice. info
  • PATOČKA, Jiří a Eva HEŘMANOVÁ. Lokální a regionální kultura v České republice : kulturní prostor, kulturní politika a kulturní dědictví. Vydání první. Praha: ASPI, 2008. 199 stran. ISBN 9788073573478. info
  • KNAPÍK, Jiří. V zajetí moci : kulturní politika, její systém a aktéři 1948-1956. První vydání. Praha: Libri, 2006. 399 stran. ISBN 807277316X. info
  • SRBA, Bořivoj. Múzy v exilu : kulturní a umělecké aktivity čs. exulantů v Londýně v předvečer a v průběhu druhé světové války, 1939-1945 : kulturní politika, "pódiové" programy, koncerty, literární a recitační pořady, taneční vystoupení, diva. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 888 s. ISBN 8021031344. info
  • LUNAČARSKIJ, Anatolij Vasil'jevič. Stati o umění : estetika, kulturní politika, teorie literatury. Edited by Vladimír Dostál. 1. vyd. Praha: Odeon, 1975. 574 s. : p. info
Výukové metody
Přednášky a diskuse.
Metody hodnocení
Předpokladem pro udělení zápočtu je sepsání dvou esejů odpovídajících požadavkům vyučujících a jejich vložení do odevzdávárny v ISu. První z těchto esejů se bude týkat některého z témat proslovených na přednáškách a exkurzích (případně i více témat, které spolu souvisejí), druhý by měl reflexí vlastního kulturního zážitku či zážitků z poslední doby (výstava, koncert, divadelní nebo filmové představení atd.). Rozsah každého z textů: min. 4.500 znaků včetně mezer. Termín odevzdání: do 15.1.2018.
Informace učitele
Výuka probíhá čtyřikrát za semestr. Jedná se o přednášky významných osobností z oblasti historického uměnovědného bádání, případně i umělců.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá současně s předmětem MVK_04.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/MVKK_02