MVKU_02 Magisterská diplomová práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
individuální konzultace. 0 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Antonín Dufek (cvičící), Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (cvičící), Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (zástupce)
Mgr. Ondřej Kučera (cvičící), Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (zástupce)
PhDr. Petr Macek, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (cvičící)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Simona Škarabelová, Ph.D. (cvičící)
prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc. (cvičící)
PhDr. Stanislav Tesař (cvičící)
Garance
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Alena Taranzová
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavní cíle kurzu jsou: • - zajištění,že student odevzdá diplomovou práci odsouhlasenou vedoucím; • - připravení studenta k úspěšné obhajobě diplomové práce (seznámení s požadavky, které na něj budou kladeny státní komisí při obhajobě).
Výstupy z učení
Výstupem předmětu je diplomová práce
Osnova
  • 1. Práce s literaturou, citování, odkazy. • 2. Stanovení cílů a hypotéz diplomové práce. • 3. Struktura práce. • 4. Formulace závěrů práce. • 5. Příprava obhajoby diplomové práce.
Literatura
  • Literatura dle tématu práce.
Výukové metody
Individuální konzultace v průběhu zpracování diplomové práce
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem. Zápočet je udělován za průběžnou práci na diplomové práci a její odevzdání.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
jednooborové studium.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/MVKU_02