MVK_05 Select Lecture of the systematics

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
PhDr. Aleš Filip, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (lecturer)
prof. PhDr. Lubomír Spurný, Ph.D. (lecturer)
doc. Ing. František Svoboda, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Department of Musicology - Faculty of Arts
Contact Person: Mgr. Jan Karafiát
Supplier department: Department of Musicology - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 10 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives
Cycle of lectures given by visiting teachers concerning cultural and artistical topics.
Syllabus
  • Lectures and discussion on given topics.
Literature
  • Cultural policy in the Czech republic. Praha: Ministerstvo kultury ČR, 2001. 82 s. ISBN 80-86310-18-3. info
Teaching methods
Lectures and class discussions.
Assessment methods (in Czech)
Předpokladem pro ukončení kurzu je sepsání dvou esejů podle požadavků vyučujících a jejich vložení do odevzdávárny v ISu. První z nich se bude týkat některého z témat proslovených na přednáškách, druhý by měl reflexí vlastního kulturního zážitku či zážitků z poslední doby (výstava, koncert, divadelní nebo filmové představení atd.). Rozsah každého z textů: min. 4.500 znaků včetně mezer. Termín odevzdání: do 15.6.2019.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
The course is also listed under the following terms Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/MVK_05