MVK_14 Marketingová komunikace I.

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Simona Juračková, Ph.D. (přednášející), Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D. (zástupce)
Garance
Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 12:00–15:40 N41
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 50 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 50/50, pouze zareg.: 1/50, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 1/50
Mateřské obory
předmět má 9 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Hlavním cílem kurzu je seznámit studenty se specifiky marketingu v oblasti kultury obecně a s rozšířeným zaměřením na oblast muzeí.
Osnova
 • co je to muzeum?
 • marketing vs. marketing kultury, pozice marketingu v kulturní instituci
 • proces komunikace, termíny
 • logo a corporate identity, branding
 • identita instituce, budování image
 • media relations, PR a mediální partnerství
 • návštěvníci, hlavní cílové skupiny a jejich potřeby
Literatura
  povinná literatura
 • KESNER, Ladislav. Marketing a management muzeí a památek. Praha: Grada, 2005. 304 s. ISBN 80-247-1104-4. info
  doporučená literatura
 • KOTLER, Neil G., Philip KOTLER a Wendy I. KOTLER. Museum marketing and strategy : designing missions, building audiences, generating revenue and resources. 2nd ed. San Francisco: Jossey-Bass, 2008. xxx, 511. ISBN 9780787996918. info
 • KOTLER, Philip a Alan R. ANDREASEN. Strategic marketing for nonprofit organizations. 5. ed. New Jersey: Prentice-Hall, 1996. vii, 632 s. ISBN 0-13-232547-0. info
  neurčeno
 • Marketing management (Orig.) : Marketing & management : Marketing management : analýza, plánování, realizace a kontrola [Victoria Publishing, 1992] : Marketing management : analýza, plánování, realizace a kontrola [Victoria Publishing, 1995]. info
 • GUMMESSON, Evert. Total relationship marketing : from the 4Ps-- product, price, promotion, place-- of traditional marketing management to the 30Rs-- the thirty relationships- of the new marketing paradigm. Oxford: Butterworth-Heinemann, 1999. xiii, 281. ISBN 075064463X. info
Výukové metody
přednášky, diskuse, domácí práce
Metody hodnocení
Aktivní účast na přednáškách, 3 kratší písemné práce. Zadávání a odevzdávání prací probíhá výhradně přes platformu ELF. Podmínkou pro úspěšné absolvování je získat alespoň 200 bodů z možných 300.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/MVK_14