NARX01 Kapitoly z teorie vyprávění

Filozofická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 10:00–11:40 B2.23
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, koncepcemi a strategiemi moderní teorie vyprávění, seznámení s jejich hlavními vývojovými etapami, souvislostmi s ostatními disciplínami a přístupy a též s jejich specifiky.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- orientovat se v základních naratologických školách a přístupech;
- kriticky porovnat různé přístupy k vyprávění a jeho teorii;
- nahlédnout narativ v multimediální perspektivě.
Osnova
  • Poetika a teorie vyprávění
  • Formalistický přístup k narativu
  • Teorie vyprávění v kontextu Pražské školy
  • Francouzské zdroje teorie vyprávění
  • Francouzská nartologie
  • Kognitivní naratologie
  • Teorie fikčních světů
  • Vyprávění ve filmu a v divadle
Výukové metody
Přednáška.
Metody hodnocení
Písemný test základních pojmů, deset otázek, pro úspěšné absolvování student musí splnit alespoň na 60%.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2015, podzim 2016, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2022/NARX01