NARX04 Úvod do teorie fikčních světů

Filozofická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno online.
Vyučující
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav jazykovědy a baltistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 16:00–17:40 G24
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 6 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Kurs přibližuje studentům jeden z nejsoučasnějších směrů v literárně teoretickém myšlení, kterým je zkoumání fikčního světa narativu jako specifického druhu možného světa. Studenti se seznámí s teoretickým založením teorie fikčních světů, a to četbou především anglických textů, jejichž analyzováním se odkryjí jednotlivé vrstvy struktury fikčního světa a vztahy mezi nimi. Pozornost bude věnována i vztahu teorie fikčních světů s ostatním teoretickým myšlením.
Výstupy z učení
Po skončení kursu budou studenti schopni orientovat se v základních systémových návrzích teorie fikčních světů; porozumět dílčím specifikám jednotlivých koncepcí; kriticky zhodnotit shody a rozdíly jednotlivých přístupů k problematice fikčních světů; své poznatky aplikovat na konkrétní texty.
Osnova
  • Kurs přiblíží studentům kanonické koncepce L. Doležela, T. Pavela, M.-L. Ryan(ové), R. Ronen(ové), U. Eca, které zakládají sémantiku fikčních světů, k nimž navíc dodá základní přehled těch nekanonických příspěvků, které sémantiku fikčních světů podstatně rozpracovávají či propojují s dalšími teoretickými koncepty.
Literatura
  • FOŘT, Bohumil. Fikční světy české realistické prózy. Praha: Akropolis, 2014. info
  • DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica II : fikční světy postmoderní české prózy. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2014. 190 s. ISBN 9788024626802. info
  • Možné světy v humanitních vědách, v umění a v přírodních vědách : sborník příspěvků z Nobelova sympozia 65. Edited by Sture Allén - Andrew Lass, Translated by Lubomír Doležel. Vyd. 1. Praha: Academia, 2012. 580 s. ISBN 9788020021670. info
  • MARGOLIN, Uri. Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění. Vyd. 1. Brno: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008. 94 s. ISBN 9788072942619. info
  • RONEN, Ruth a Miroslav ČERVENKA. Možné světy v teorii literatury. Vyd. 1. Brno: Host, 2006. 296 s. ISBN 8072941801. info
  • FOŘT, Bohumil. Úvod do sémantiky fikčních světů. 1. vyd. Brno: Host, 2005. 148 s. Teoretická knihovna. ISBN 80-7294-165-8. info
  • DOLEŽEL, Lubomír. Heterocosmica. Fikce a možné světy. Vydání české první. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2003. 311 s. ISBN 80-246-0735-2. info
Výukové metody
seminář
Metody hodnocení
Seminář kombinuje domácí přípravu s kritickým čtením probíraných textů, které jsou studentům k dispozici v učebních materiálech. Studenti získají kredity za úspěšné zvládnutí kolokvia-pohovoru nad probíranými texty.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2019.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2020/NARX04