NI01_04 Úvod do studia nizozemské literatury

Filozofická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Budňák, Ph.D. (přednášející)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (přednášející)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Po 12:00–13:40 K21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je, aby studenti získali přehled o základních evropských literárněvědných přístupech a disciplínách, osvojí si nizozemskou literární terminologii a zorientují se v některých důležitých směrech v nizozemské literatuře. Významnými tématy budou podstata literatury a její funkce, literární provoz, recepce a literární kánon. Ve druhé části semestru je kladen důraz na praktickou analýzu lyrických a epických textů, tedy na využití poznatků z versologie a naratologie.
Osnova
 • I. Úvod.
 • II. Roman Jakobson, Poetická funkce.
 • III. Ruský formalismus.
 • IV. Strukturalismus, Pražský lingvistický kroužek.
 • V. Fenomenologie, hermeneutika.
 • VI. Recepční estetika.
 • VII. Poststrukturalismus 1 (dekonstrukce).
 • VIII. Poststrukturalismus 2 (gender studies, postkoloniální kritika).
 • IX. Literární sociologie.
 • X. Naratologie – praktická analýza 1.
 • XI. Naratologie – praktická analýza 2.
 • XII. Versologie – analýza lyrického textu.
Literatura
 • Portegies, Annette, Rijghard, Ron: Nederlandse literatuur in een notendop. Amsterdam: Prometheus, 1999.
 • BRILLENBURG WURTH, Kiene a Ann RIGNEY, Het leven van teksten : een inleiding tot de literatuurwetenschap. Amsterdam : Amsterdam University Press, 2006. 432 s. ISBN 9789053568774.
 • KORSTEN, F.W. Lessen in literatuur. Nijmegen : Vantilt, 2002. 350 s. ISBN 9075697813.
 • VAN ALPHEN, Ernst. Op poëtische wijze : een handleiding voor het lezen van poëzie. Bussum : Coutinho ; Heerlen : Open universiteit, 1996. ISBN 9062830080.
 • GERA, Judit a A. Agnes SNELLER. Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek. Hilversum: Verloren, 2010. 213 s. ISBN 9789087041335. info
 • BOVEN, Erica van a G. J. DORLEIJN. Literair mechaniek : inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. 2. herziene druk. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2003. 325 s. ISBN 9062833837. info
 • GORP, Hendrik van. Lexicon van literaire termen :stromingen en genres, theoretische begrippen, retorische procédés en stijlfiguren. 4. volledig herz. druk. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1993. ISBN 90-01-34158-6. info
 • LUXEMBURG, Jan van, Willem G. WESTSTEIJN a Mieke BAL. Inleiding in de literatuurwetenschap. 7de druk. Muidenberg: Dick Coutinho, 1992. ISBN 90-6283-560-0. info
 • KRIJT, Hans a Olga KRIJTOVÁ. Průvodce dějinami nizozemské literatury. 1. vyd. Praha: Panorama, 1990. 268 s. ISBN 80-7038-088-8. info
Výukové metody
1 hodina přenáška + 1 hodina seminář - individuální a skupinová práce
Metody hodnocení
kolokvium probíhá formou písemného testu
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2019/NI01_04