NI01_05 Úvod do studia nizozemského jazyka

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (přednášející)
prof. Dr. Cor van Bree (přednášející)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 D32
Předpoklady
Jedná se o povinný předmět pro studenty prvního ročníku oboru nizozemský jazyk a literatura. Vyučovacím jazykem je čeština, avšak základní znalosti nizozemštiny jsou také nutné.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámení se s předmětem zkoumání, metodami a tendencemi současné nizozemské lingvistiky. V centru našeho zájmu bude otázka, co je lidská řeč, jak na ni máme nebo můžeme nahlížet a jakými způsoby ji lze zkoumat. Obeznámíme se se základy jednotlivých lingvistických disciplín, se současnou nizozemskou jazykovou politikou a také se zdroji informací o nizozemštině, potřebnými pro studium. Na seminářích budeme hledat řešení konkrétních úkolů, zadaných k právě probíranému tématu.
Osnova
 • Základní okruhy probíraných témat:
 • 1. Jazyk, jazykověda, různé úhly pohledu.
 • 2. Typologická klasifikace jazyků.
 • 3. Genetická klasifikace jazyků.
 • 4 - 8. Jazykovědné disciplíny.
 • 9. Jazyková variace a jazyková politika.
 • 10. Nizozemština ve světě.
 • 11. Zdroje informací.
 • 12. Opakování
Literatura
 • Černý, J., Dějiny lingvistiky, Votobia 1996;
 • Bennis, H., Syntaxis van het Nederlands, Amsterdam University Press 2000;
 • Smedts, W./Paardekooper, P.C., De Nederlandse taalkunde in kaart, Leuven 1999;
 • VRIES, Jan de., Peter BURGER a Roland WILLEMYS. Het verhaal van een taal :negen eeuwen Nederlands. 5de dr. Amsterdam: Prometheus, 1995. 315 s. ISBN 90-5333-423-8. info
 • UHLENBECK, E. M. Taalwetenschap :een eerste inleiding. 's-Gravenhage: De Ned. Boek- en Steendrukkerij V/H H. L. Smits, 1972. 72 s. ISBN 90-70043-01-7. info
 • Janssen, Theo (red.). Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Sdu: 2003.
Výukové metody
1 hodina přednáška, 1 hodina seminář - skupinová a individuální práce
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení se skládá ze dvou částí: písemného testu a ústní zkoušky. Test prověruje vědomosti získané během výuky a četbou literatury, ústní zkouška je pohovorem na téma, které si student vybere z "Dějin lingvistiky" J. Černého.
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2002, jaro 2004, jaro 2006, jaro 2008, jaro 2010, podzim 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NI01_05