NI02_03 Nizozemská literatura 20. a 21. století I

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 N31
Předpoklady
NI01_01 Jazyková cvičení I/1
Succesvolle afronding van het vak "NI01_03 Jazyková cvičení I/2"
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
In dit college wordt een overzicht gegeven van de twintigste- en eenentwintigste-eeuwse Nederlandse literatuur. Onder Nederlandse literatuur wordt Nederlandstalige literatuur verstaan. De studenten maken kennis met het Nederlandse en Vlaamse literaire veld door middel van capita selecta: in elk college wordt een bepaalde auteur, diens oeuvre, een bepaald werk of een literaire stroming belicht. (zie overzicht) Veel aandacht wordt besteed aan de cultuurhistorische context waarin een werk of stroming tot stand is gekomen. Daarnaast wordt gekeken naar de actuele betekenis van auteurs en werken – hun belang in de hedendaagse literaire wereld en de rol die zij spelen in de huidige samenleving. In de colleges werken we met concreet materiaal, gedichten en passages uit romans en kortverhalen. Het doel van dit college is niet alleen dat de studenten kennis verwerven over auteurs en titels die relevant worden geacht, maar ook dat zij in staat zijn om teksten te analyseren. In het herfstsemester wordt de periode van begin 20ste eeuw tot de jaren zestig behandeld.
Osnova
 • I. Literatuur in het Fin de siècle: Lodewijk van Deyssel, Louis Couperus, Frederik van Eeden, Marcellus Emants, Cyriel Buysse, Maurice Maeterlinck & Herman Gorter
 • II. Poëzie in het Interbellum: Paul van Ostaijen, Martinus Nijhoff & Hendrik Marsman
 • III. Proza in het Interbellum: Nescio, Willem Elsschot, F. Bordewijk & M. Revis
 • IV. Poëzie tijdens en na WOII Jan Campert, Remco Campert & Lucebert
 • V. Proza tijdens en na WOII W.F. Hermans, Gerard Reve, Anna Blaman & Harry Mulisch
Literatura
 • Nederlandse literatuur 1945-1980 (Variant.) : Prisma uittrekselboek Nederlandse literatuur 1945-1980. info
 • Spectrum van de Nederlandse letterkunde. Utrecht: Spectrum,. info
 • Portegies, A., Nederlandse literatuur in een notendop. Amsterdam, Prometheus, 1999
 • Jacqueline Bel: Bloed en rozen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1900-1945. Bert Bakker, 2015.
 • BREMS, Hugo. Altijd weer vogels die nesten beginnen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam: Bert Bakker, 2006. 792 s. ISBN 9035129458. info
 • BUELENS, Geert. Van Ostaijen tot heden : zijn invloed op de Vlaamse poëzie. 2e druk. Antwerpen: Vantilt, 2001. 507 s. ISBN 907569735X. info
 • FOKKEMA, Redbad. Aan de mond van al die rivieren :een geschiedenis van de Nederlandse poëzie sinds 1945. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. 318 s. ISBN 90-295-1622-4. info
 • Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Edited by Maria A. Schenkeveld-van der Dussen - Ton Anbeek. Groningen: Martinus Nijhoff, 1993. xxxv, 938. ISBN 9068903934. info
 • GOEDEGEBUURE, Jaap. Nederlandse literatuur 1960-1988. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. ISBN 90-295-1673-9. info
 • KNUVELDER, Gerard P. M. Bloemlezing Nederlandse letterkunde. 25ste, ongewijzigde druk. 's-Hertohenbosch: L.C.G. Malmberg, 1971. ISBN 90-208-5261-2. info
Výukové metody
Colleges (twee uur per week); zowel hoor- als werkcolleges (opdrachten worden thuis voorbereid; de teksten worden besproken tijdens het college)
Metody hodnocení
Aanwezigheid (maximaal twee afwezigheden)
Lectuur en voorbereiding van teksten
Verplichte lectuur: tekstfragmenten syllabus + De aanslag van Harry Mulisch
Schriftelijke test over colleges en verplichte lectuur
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, podzim 2006, podzim 2008, podzim 2010, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2014, podzim 2016, jaro 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/podzim2018/NI02_03