NI02_07 Nizozemská literatura 20. století II

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
St 14:00–15:40 G11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
In dit college wordt een overzicht gegeven van de twintigste- en eenentwintigste-eeuwse Nederlandse literatuur. Onder Nederlandse literatuur wordt Nederlandstalige literatuur verstaan. De studenten maken kennis met het Nederlandse en Vlaamse literaire veld door middel van capita selecta: in elk college wordt een bepaalde auteur, diens oeuvre, een bepaald werk of een literaire stroming belicht. (zie overzicht) Veel aandacht wordt besteed aan de cultuurhistorische context waarin een werk of stroming tot stand is gekomen. Daarnaast wordt gekeken naar de actuele betekenis van auteurs en werken – hun belang in de hedendaagse literaire wereld en de rol die zij spelen in de huidige samenleving. In de colleges werken we met concreet materiaal, gedichten en passages uit romans en kortverhalen. Het doel van dit college is niet alleen dat de studenten kennis verwerven over auteurs en titels die relevant worden geacht, maar ook dat zij in staat zijn om teksten te analyseren. In het zomersemester wordt de periode van de jaren zestig tot nu behandeld.
Osnova
 • L.P. Boon
 • Hugo Claus
 • (Post)koloniale literatuur (Hella S. Haasse, Jeroen Brouwers,...)
 • Poëzie in de jaren zestig (Poëzie in Carré, Neorealisme, Herman De Coninck,...)
 • Proza in de jaren zestig (Jan Wolkers,...)
 • Postmoderne poëzie (Dirk Van Bastelaere, Arjen Duinker,...)
 • Postmodern proza (Peter Verhelst, Charlotte Mutsaers,...)
 • Multiculturele literatuur (Hassan Bahara, Hafid Bouazza, Mustafa Stitou,...)
 • Hedendaags proza (Arnon Grunberg, Connie Palmen, Dimitri Verhulst,...)
 • Hedendaagse poëzie (Ramsey Nasr,...)
Literatura
 • Nederlandse literatuur 1945-1980 (Variant.) : Prisma uittrekselboek Nederlandse literatuur 1945-1980. info
 • Portegies, A., Literatuur in een notendop.Amsterdam, Prometeus, 1999
 • Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Edited by Maria A. Schenkeveld-van der Dussen - Ton Anbeek. Groningen : Martinus Nijhoff, 1993. xxxv, 938. ISBN 9068903934.
 • Buelens, Geert. Van Ostaijen tot heden :zijn invloed op de Vlaamse poëzie. 2e druk. Antwerpen : Vantilt, 2001. 507 s. ISBN 907569735X.
 • BREMS, Hugo. Altijd weer vogels die nesten beginnen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam: Bert Bakker, 2006. 792 s. ISBN 9035129458. info
 • FOKKEMA, Redbad. Aan de mond van al die rivieren :een geschiedenis van de Nederlandse poëzie sinds 1945. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1999. 318 s. ISBN 90-295-1622-4. info
 • MEIJER DREES, Marijke. Nederlandse literatuur :een studiehandleiding. Groningen: Martinus Nijhoff Uitgevers, 1993. ix, 103 s. ISBN 90-6890-412-4. info
 • BREMS, Hugo. De dichter is een koe : over poëzie. Amsterdam: Uitgeverij de Arbeiderspers, 1991. 180 s. ISBN 9029506652. info
 • GOEDEGEBUURE, Jaap. Nederlandse literatuur 1960-1988. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. ISBN 90-295-1673-9. info
Výukové metody
Hoor- en werkcolleges (twee uur per week): naast hoorcolleges, presentaties van studenten, discussies over teksten, etc.
Metody hodnocení
Aanwezigheid colleges (max. twee absenties)
Evaluatie:
- tussentijdse opdrachten
- presentatie + essay
- lectuur dichtbundel en roman (+ secundaire literatuur)
- een mondelinge test op het einde van het semester
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/NI02_07