NI02_08 Dějiny a reálie Belgie

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 12:00–13:40 G11
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
In deze cursus worden de studenten vertrouwd gemaakt met een aantal basisgegevens over Vlaanderen (België), die verschillende gebieden bestrijken: geografie, geschiedenis, politiek, media, cultuur, enzovoort. Elk college is opgebouwd rond een bepaald thema. Uitgangspunt is vaak een actuele gebeurtenis, die (kritisch) wordt besproken en historisch wordt uitgediept. Doel van dit college is dat de studenten niet alleen basiskennis verwerven over België en Vlaanderen, maar ook hun standpunt kunnen formuleren in actuele discussies. Een grote nadruk wordt gelegd op de actualiteit. Studenten worden dan ook aangemoedigd om Vlaamse kranten en andere media te raadplegen.
Osnova
 • Staatsstructuur en geografie
 • Geschiedenis - focus Middeleeuwen
 • Geschiedenis - focus 19de eeuw
 • De Vlaamse Beweging
 • De Eerste en Tweede Wereldoorlog
 • Het koningshuis en Congo
 • De taalsituatie
 • De politiek
 • Verzuiling, media, religie,...
 • Kunst en cultuur
Literatura
 • Gita Deneckere, Tom De Paepe, Bruno De Wever & Guy Vanthemsche, Een geschiedenis van België, Gent, 2017 (vierde, herwerkte druk).
 • JANSSENS, G. a H. J. VANNISSELROY. Retour Brussel-Amsterdam. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1990. 221 s. ISBN 90-01-43275-1. info
 • HAUWERMEIREN, Paul van a Femke SIMONIS. Waar Nederlands de voertaal is :Nederland - en Vlaanderenkunde. Brussel: Van In, 1990. 304 s. ISBN 90-306-2118-4. info
 • ISTENDAEL, Geert van. Het Belgisch labyrint :de schoonheid der wanstaltigheid. Amsterdam: De Arbeiderspers, 1989. 333 s. ISBN 90-295-2296-8. info
 • KOSSMANN-PUTO, J. A. a E. H. KOSSMANN. De Lage Landen : geschiedenis van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden. Rekkem: Stichting Ons Erfdeel, 1988. ISBN 90-70831-18-X. info
Výukové metody
Hoor- en werkcolleges (twee uur per week): naast hoorcolleges discussie over lectuur (opgegeven hoofdstukken "Geschiedenis van Vlaanderen" + actualiteit)
Metody hodnocení
Aanwezigheid (max. 2 afwezigheden)
Huiswerkopdrachten (o.a. lectuur opgegeven hoofdstukken uit "Geschiedenis van Vlaanderen" + voorbereiding vraagjes)
Schriftelijke test
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2005, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2015, jaro 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/NI02_08