NI03_16 jazyková cvičení - konverzace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Deze cursus is bestemd voor eerstejaarsstudenten.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Deze cursus is bestemd voor eerstejaarsstudenten Nederlands en sluit aan bij de leergang Contact 1 (deel 7 t.e.m. deel 12). Onderwerpen en grammaticale onderdelen die in de colleges Taalverwerving I/2 aan bod komen, worden mondeling ingeoefend door middel van spreek- en conversatieoefeningen. Streefniveau is A2 volgens het Europees Referentiekader.
Er wordt gewerkt met spreekoefeningen uit Van theorie naar praktijk (R. Devos, H. Van Loo & E. Versyck), oefeningen rond de soaps in de Vlaamse leergang "Vanzelfsprekend" (R. Devos e.a.), liedjes en ander materiaal. Ook worden de studenten voorbereid op het mondelinge gedeelte van het CNaVT-profiel “Maatschappelijk Informeel” dat correspondeert met niveau A2.
Osnova
 • Per college komen onderstaande onderwerpen aan bod. Daarnaast worden ook nieuwe grammaticale onderdelen geoefend:
 • Uiterlijk en karakter, lichaamsdelen en zintuigen, gevoelens
 • Boodschappen doen en eten klaarmaken
 • Bij de dokter/tandarts
 • Kleren kopen
 • Vakantiebestemmingen in België
 • Reizen
 • Soorten woningen en indeling huis
 • Huren en verhuren, plaatsen beschrijven
 • Vrije tijd, je mening geven
 • Het onderwijs en feestdagen
 • Beroepen en solliciteren
Literatura
  povinná literatura
 • Kelecom, Koen Van en Peter Schoenaerts, Echt waar?! De beste artikelen uit 5 jaar Taalblad.be, Standaard Uitgeverij, Antwerpen, 2012.
  neurčeno
 • Campe, Petra e.a. (red.), Spreektaal. Gesprekken voeren in 5 talen, De Boeck, Antwerpen, 2007.
 • DEVOS, Rita, Han FRAETERS, Peter SCHOENARTS a Helga Van LOO. Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen : Dutch for foreigners : Werkboek. Leuven / Den Haag: Acco, 2013 (13. vydání). 367 stran. ISBN: 9789033473708.
 • Coole, Dieuwke de en Anja Valk, Actief met taal. Didactische werkvormen voor het talenonderwijs. Uitgeverij Coutinho, Bussum, 2013.
 • Bossers, Bart, Folkert Kuiken, Anne Vermeer (red.), Handboek Nederlands als tweede taal, Uitgeverij Coutinho, Bussum, 2013.
 • DEVOS Rita, Helga Van LOO a Evelien VERSYCK. Nederlands voor anderstaligen : Van theorie naar praktijk : Docentenboek bij basiscursussen. Leuven / Den Haag: Acco, 2009. ISBN: 9789033473753
 • : DEVOS, Rita, Han FRAETERS, Peter SCHOENARTS a Helga Van LOO. Vanzelfsprekend : Nederlands voor anderstaligen : Dutch for foreigners : Tekstboek. Leuven / Den Haag: Acco, 2013 (13. vydání). 304 stran. ISBN: 9789033473692.
 • Bergh, Heleen van den - Poldervarrt, Bram. Wat je zegt! : een cursus spreekvaardigheid voor anderstalingen. Groningen : Wolters-Noordhoff, 1994. 100 s. ISBN 90-01-71442-0.
 • Schoenaerts P. en H. Van Loo, Thematische woordenschat, Nederlands voor anderstaligen. Intertaal, Amsterdam / Antwerpen, 2011.
 • Bakx, Josee, Dixi! Cursus spreekvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2000, ISBN90 6283 197 4
Výukové metody
Intensieve studentgerichte werkcolleges
Metody hodnocení
Aanwezigheid (max. één afwezigheid)
Actieve medewerking tijdens de colleges
Mondeling examen (twee taken type CNaVT “Maatschappelijk Informeel”)
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018.