NI03_16 jazyková cvičení - konverzace

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 G11
Předpoklady
Deze cursus is bestemd voor studenten in het derde jaar van de bacheloropleiding Nederlandse taal en literatuur.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Doel van deze cursus is om door middel van gerichte spreekoefeningen de mondelinge vaardigheid van de studenten te verbeteren. Woordenschat en grammatica worden geconsolideerd en er wordt aandacht besteed aan uitspraak en prosodie.
Het streefniveau is B2 volgens het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
Výstupy z učení
Hieronder worden een aantal leerdoelen op een rijtje gezet:
- Kan duidelijke en vrij gedetailleerde beschrijvingen geven van zijn/haar ervaringen
- Kan zijn/haar mening duidelijk en gestructureerd formuleren
- Kan vlot en gepast reageren op zijn/haar gesprekspartner
- Kan vragen stellen in geval van onduidelijkheid en kan doorvragen
- Kan instructies geven en informatie verschaffen
- Kan zich vloeiend en met een heldere uitspraak uitdrukken
- Kan een goed gestructureerde presentatie geven
Osnova
 • - Monoloog: informatie geven, betoog, presentatie, elevator pitch, toespraak,…
 • - Gespreksituaties: informatie uitwisselen, verschillende soorten vraaggesprekken (onder andere interviews), verkooppraatjes, onderhandelen, slecht-nieuwsgesprekken, discussies,…
 • - Uitspraak en prosodie: problematische klanken, woord- en zinsklemtoon, intonatie en prosodie
Literatura
 • Bakx, Josee, Dixi! Cursus spreekvaardigheid voor hoogopgeleide anderstaligen. Bussum: Uitgeverij Coutinho, 2000, ISBN90 6283 197 4
 • Nicky Heijne & Francien Schoordijk, Spreken op B2. Examentraining spreekvaardigheid voor het Staatsexamen II. Boom, Amsterdam, 2018 (derde oplage).
 • Coole, Dieuwke de en Anja Valk, Actief met taal. Didactische werkvormen voor het talenonderwijs. Uitgeverij Coutinho, Bussum, 2013.
 • Bossers, Bart, Folkert Kuiken, Anne Vermeer (red.), Handboek Nederlands als tweede taal, Uitgeverij Coutinho, Bussum, 2013.
 • Campe, Petra e.a. (red.), Spreektaal. Gesprekken voeren in 5 talen, De Boeck, Antwerpen, 2007.
 • LEEUW, Elsbeth de, Annemarie CORNAX a Manon HEESEN. Contact! : Nederlands voor anderstaligen. Edited by Susan Mennen - Anke van der Eijnde - Ghislaine Giezenaar - Femke de Gr. Amsterdam: Intertaal, 2016. 230 stran. ISBN 9789460301407. info
 • LEEUW, Elsbeth de, Annemarie CORNAX a Manon HEESEN. Contact! : Nederlands voor anderstaligen. Edited by Susan Mennen - Onno ter Haar - Anke van der Eijnde - Ghislaine Giezena. Amsterdam: Intertaal, 2015. 188 stran. ISBN 9789460301414. info
Výukové metody
Intensieve studentgerichte werkcolleges
Metody hodnocení
Aanwezigheid (max. twee afwezigheden)
Actieve medewerking tijdens de colleges
Voorbereiden opdrachten
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2004, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2012, jaro 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NI03_16