NI03_47 Literárněvědný seminář a literární překlad

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
1/1/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (přednášející)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 10 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Posluchači se seznámí se základními literárněvědnými disciplínami a nizozemskou literárněvědnou terminologií. Získají přehled o nejdůležitějších literárních proudech ve vývoji nizozemské literatury a o základních metodologických přístupech literární vědy. Důraz je kladen praktickou analýzu epických a lyrických textů, tedy na poznatky z naratologie a versologie. V závěru kursu se pokusí o analýzu dramatu a reflexi hodnocení literatury. Kurz bývá vyučován blokově hostujícím profesorem.
Výstupy z učení
studenti se seznámí s určitým literárněvědným tématem a proudem
Osnova
 • Témata 1. dvě poetiky: tradiční a experimentální uchopení poezie (padesátá léta) ;
 • 2. asimilace a posuny v poezii;
 • 3. neorealismus v padesátých letech a v šedesátých letech (Nizozemsko a Flandry);
 • 4. reakce na novorealistickou poetziku: neormantismus a mynýrismus v Nizozemsku a v Belgii
 • 5. postmodernismus a dále - dědictví manýristické a jazykově autonomní poetiky.
Literatura
 • Stem en tegenstem. Over poëzie en poëtica. Atlas, Amsterdam, 2004, 260p.
 • De gouddelver. Over het lezen van poëzie [Beschouwingen over moderne Nederlandstalige poëzie]. Lannoo/Atlas, Tielt/Amsterdam, 2005.
 • BREMS, Hugo. Altijd weer vogels die nesten beginnen : geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1945-2005. Amsterdam: Bert Bakker, 2006. 792 s. ISBN 9035129458. info
 • BUELENS, Geert. Van Ostaijen tot heden : zijn invloed op de Vlaamse poëzie. 2e druk. Antwerpen: Vantilt, 2001. 507 s. ISBN 907569735X. info
Výukové metody
přednáška a seminář
Metody hodnocení
esej a test
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Informace učitele
http://sites.google.com/site/brnonederlandistika/novinky-1/novinky
předmět je možno zapisovat opakovaně, jelikož vyučující je pokaždé jiný a tudíž i náplň předmětu. Náplň a požadavky se řídí aktuálními informacemi na webové stránce!!!
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2013, jaro 2014.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NI03_47