NI04_02 Komunikace v obchodním styku a v zaměstnání

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící)
Garance
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Rozvrh
Čt 12:00–13:40 D52
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
In deze cursus worden zowel mondelingen als schriftelijke vaardigheden binnen het vakgebied Zakelijk Nederlands geoefend: corresponderen, solliciteren, zakelijke gesprekken voeren, onderhandelen, vergaderen, notuleren, presenteren en rapporteren. Deze cursus is bestemd voor gevorderde studenten van het Nederlands. Aan het eind zouden de studenten in staat moeten zijn het CNaVT-examen Profiel Professionele Taalvaardigheid met succes af te leggen. PPT correspondeert met niveau B2 van het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader.
Osnova
 • Inleiding
 • 1.1. Cultuurverschillen
 • 1.2. Sociale praatjes
 • 2. Corresponderen
 • 2.1. Formele versus informele stijl
 • 2.2. Aantekeningen, korte briefjes en e-mails
 • 2.3. Advertenties
 • 2.4. Brief- en e-mailconventies
 • 2.5. Informerende brieven
 • 2.6. Verzoekbrieven
 • 2.7. Klachtenbrieven
 • 2.8. Slecht-nieuwsbrieven
 • 3. Solliciteren
 • 3.1. Sollicitatieformulier, -gesprek en cv
 • 3.2. Sollicitatiebrief
 • 4. Zakelijke gesprekken en onderhandelingen
 • 4.1. Zakelijke gesprekken
 • 4.2. Onderhandelingen
 • 4.3. Telefoongesprekken
 • 5. Vergaderen en notuleren
 • 5.1. Vergaderen
 • 5.2. Notuleren
 • 6. Presenteren
 • 7. Rapporteren
Literatura
  doporučená literatura
 • Freek Bakker en Joke Olie, Schrijven op B2. Examentraining schrijfvaardigheid voor het Staatsexamen II. Amsterdam, 2013.
 • Marilene Gathier, Schrijf Vaardig 3. Methode met grammaticale opbouw voor anderstaligen. Bussum, 2012.
 • Lyan Bekkers en Susan Mennen, Ter Zake. Zakelijk Nederlands voor anderstaligen. Amsterdam/Antwerpen, 2011.
 • BAALEN, P. C. van. Taal in zaken : Zakelijk Nederlands voor anderstaligen. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 2003. 304 s. ISBN 9055176095. info
Výukové metody
Hoor- en werkcolleges (twee uur per week): naast hoorcolleges (theorie) moeten de studenten allerlei opdrachten uitvoeren, ook tijdens de colleges (praktijk).
Metody hodnocení
• Aanwezigheid (maximaal één absentie) en medewerking
• Wekelijkse huiswerkopdrachten
• Schriftelijke test
• Eindopdracht: presentatie en rapport
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednorázově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2001, podzim 2002, podzim 2004, jaro 2007, jaro 2009, jaro 2011, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/NI04_02