NI04_13 Literární směry a proudy v Nizozemí v 70. a 80. letech

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Yves T'Sjoen, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Yves T'Sjoen, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
De student is bekend met de algemene ontwikkelingen op het gebied van de literatuur van de 20ste en 21ste eeuw in Nederland en Vlaanderen.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student získá detailní přehled o literárních pohybech v 70. a 80. letech v Nizozemí a ve Flandrech.
Učí se o politickém, sociálním a historickém kontextu daného období. De student krijgt een gedetailleerd overzicht over de literaire bewegingen en stromingen in de jaren 70 en 80 in Nederland en Vlaanderen.
Hij krijgt inzicht in de sociale, politieke en historische context in deze periode.
Výstupy z učení
Student má detailní přehled o směrech a proudech a představitelích literatury 70. a 80. let v Nizozemí.
Osnova
  • - colleges 1-2: het prozalandschap van de jaren zeventig en tachtig in Nederland en Vlaanderen
  • - colleges 3-5: 'taalautonomistische' en neoromantische tendensen in de Nederlandstalige poëzie (jaren 1970)
  • - college 6: postmoderne tendensen in de Nederlandstalige poëzie (jaren 1980)
Literatura
    povinná literatura
  • Maarten 't Hart, Een vlucht regenwulpen - Mensje van Keulen, Allemaal tranen - Frans Kellendonk, Mystiek lichaam - Oek de Jong, Opwaaiende zomerjurken - Cees Nooteboom, Een lied van schijn en wezen OF In Nederland - Jeroen Brouwers, Bezonken rood - A.F.
  • Bloemlezingen en hand-outs (zie Informatiesysteem)
Výukové metody
hoorcolleges, discussie, leesopdrachten
Metody hodnocení
mondeling examen
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2020/NI04_13