NI05_033 Seminář k oborové práci magisterské

Filozofická fakulta
podzim 2018
Rozsah
0/2. 10 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (cvičící), Mgr. Nele Rampart (zástupce)
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc. (cvičící)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
prof. Cor van Bree (cvičící), Mgr. Alexandra Andreasová, Ph.D. (zástupce)
Garance
prof. PhDr. Jiří Munzar, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Jedná se o seminář pro studenty pátého ročníku studia nebo studenty, kteří pracují nebo začínají pracovat na své magisterské oborové práci.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Individuální konzultace s vedoucím podle potřeby studenta a s ohledem na úroveň a postup rozpracovanosti práce. Oborová práce řeší dílčí odborný problém odpovídající typu studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, zvládnutí příslušné odborné literatury a analýzy zkoumaného materiálu.
Osnova
  • Předmět je organizován individuálně, postup při zpracovávání oborové práce a účast na konzultacích jsou klasifikovány v daném semestru stupněm započteno či nezapočteno.
Literatura
  • Literatura pro diplomový seminář je předepsána individuálně podle tématu práce.
  • ECO, Umberto a Ivan SEIDL. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7. info
Výukové metody
Seimináře, 5x za semestr, 5x půlhodinové individuální semináře
Metody hodnocení
Vedoucí práce uděluje kredity na základě stupně rozpracovanosti diplomové práce a na základě průběhu konzultací se studentem.
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2019, jaro 2020.