NI05_27 Aspekty administrativního stylu z komparativního pohledu

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (cvičící)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Tento předmět se zabývá aspekty administrativního stylu z komparativního pohledu; cílem předmětu je, aby si student prohloubil znalost nizozemského administrativného stylu ve všech jeho podobách - korespondence, překlad. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit rozdílnost administrativního stylu v Nizozemsku a Vlámsku a bude schopen použít fundovaně informace o administrativním stylu v budoucím povolání.
Osnova
  • 1. - 3. Administrativní styl
  • 4. - 6. Administrativní styl v Nizozemsku
  • 7. - 9. Administrativní styl ve Vlámsku
  • 10. - 12. Administrativní styl a překlad
Literatura
  • RENKEMA, J. Schrijfwijzer. Den Haag: Sdu Uitgevers, 1995. 246 s. ISBN 9075566042. info
  • RENKEMA, Jan. Schrijfwijzer. Volledig herz. ed. 's-Gravenhage: SDU Uitgeverij, 1989. 210 s. ISBN 90-12-06313-2. info
Výukové metody
teoretická příprava, přednášky a semináře
Metody hodnocení
3 písemné testy, závěrečný (skupinový) projekt, ústní zkouška
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Předmět je vyučován jednou za dva roky.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2018, podzim 2019.