NI05_29 Workshop

Filozofická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Sofie Rose-Anne W. Royeaerd, M.A. (přednášející)
Garance
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Předpoklady
Deze workshop is bedoeld voor masterstudenten Nederlands.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
In deze workshop worden masterstudenten betrokken bij de ontwikkeling van materiaal voor (ver)gevorderde NVT-studenten.
In de eerste helft van het semester maken zij kennis met een project dat nog in de steigers staat. Het gaat om een cursus die opgebouwd zal worden rond de online beschikbare colleges van de Universiteit van Nederland en Vlaanderen. Aan de hand van vragenlijsten en opdrachten wordt nagegaan welke verwachtingen en voorkeuren de studenten hebben. Daarnaast worden experimenten uitgevoerd om te testen in hoeverre de studenten verschillende variëteiten van het Nederlands verstaan. Omdat de cursus is opgebouwd rond authentiek luistermateriaal, is het immers belangrijk om zicht te krijgen op de (gerapporteerde) verstaanbaarheid van de sprekers.
In de tweede helft van het semester doorlopen de studenten de MOOC “Gent in gedichten” die ontworpen is voor gevorderde NVT-studenten. De bedoeling is dat de studenten alle onderdelen afleggen en na afloop van elk onderdeel een vragenlijst invullen, waarin ze onder meer rapporteren over de tijdsduur en moeilijkheidsgraad van diverse opdrachten.
Výstupy z učení
Door het volgen van de MOOC breiden de studenten hun woordenschatkennis en kennis over de Vlaamse cultuur, taal en maatschappij uit. De verstaanbaarheidsexperimenten (+ feedback) geven de studenten inzicht in hun problemen op dit gebied. Omdat zij worden betrokken bij twee projecten rond materiaalontwikkeling voor het NVT-onderwijs, reflecteren zij bovendien over didactische werkvormen en leerdoelen en leren zij om hierover mondeling en schriftelijk hun mening te formuleren.
Osnova
 • Week I + II: vragenlijst (online)
 • Week III: experiment verstaanbaarheid
 • Week IV: vragenlijst (online)
 • Week V: feedback experiment
 • Week VI: experiment / discussie
 • Week VII-XIII : MOOC Gent in gedichten + vragenlijsten (online)
 • 1. Stadswandeling – geschiedenis (Jacob van Artevelde)
 • 2. Gent en ik – taalkunde (het Gentse dialect)
 • 3. Mijn man, de stad – taalkunde (de Vlaamse omgangstaal)
 • 4. Agnus dei – kunstgeschiedenis (het Lam Gods)
 • 5. Gent – literatuur (Richard Minne)
Literatura
 • Kris Van den Branden, Onderwijs voor de 21ste eeuw. Een boek voor leerkrachten en ouders. Leuven/Den Haag, 2018 (1ste druk: 2015).
 • Marinel Gerritsen & Marie-Thérèse Claes, Culturele waarden en communicatie in internationaal perspectief, Bussum, 2017 (4de herziene druk).
 • DE COOLE, Dieuwke a Anja Valk. Actief met taal. Didactische werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum: Uigeverij Coutinho, 2013. 175 s. ISBN 9789046901984.
 • Masja Mesie, Guus Perry & Patricia Rose. Digitaal. Werkvormen voor het talenonderwijs. Bussum, 2017.
 • DIRKSE-HULSCHER, Sasja en Angela TALEN, Het groot werkvormenboek, 2013. ISBN 9789052616131
 • BAALEN, P. C. van. Taal in zaken : Zakelijk Nederlands voor anderstaligen. Utrecht: Nederlands Centrum Buitenlanders, 2003. 304 s. ISBN 9055176095. info
Výukové metody
Discussie in de klas, schriftelijke beoordelingen, online cursus
Metody hodnocení
Deelname aan discussies en experimenten
Invullen van (online) vragenlijsten
Deelname aan de MOOC “Gent in gedichten” (+ feedback via vragenlijsten)
Vyučovací jazyk
Nizozemština
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován jednorázově.
Výuka probíhá každý druhý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/phil/jaro2019/NI05_29