NJDSJ4_21 Doktorská práce

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 25 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
předmět má 7 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Cílem zkoušky je prověřit znalost jazykovědy, terminologie, specifických metod a nejdůležitějších aktuálních problémů se zohledněním historie filologického bádání a odborné reflexe příbuzných tematických oblastí. Dále se prověřuje detailní přehled o odborných disciplínách vztahujících se k disertačnímu tématu, schopnost kritického posouzení teoretických východisek i praktické aplikovatelnosti jednotlivých koncepcí reflektujících zvolenou problematiku.
Výstupy z učení
Student bude schopen představit své znalosti a výsledek své badatelské práce před komisí.
Osnova
  • odborná rozprava o lingvistických tématech se členy zkušební komise.
Literatura
  • individuální literatura k disertačnímu tématu
Výukové metody
samostatná příprava
Metody hodnocení
komisionální ústní zkouška
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019.