NJDSJ4_21 Thesis

Faculty of Arts
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0. 25 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (seminar tutor)
Supervisor
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Supplier department: Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Prerequisites (in Czech)
Disertační práce se odevzdává ve třech exemplářích v pevné vazbě na studijní oddělení FF, zároveň se v elektronické podobě ukládá do archívu prací informačního systému MU.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Zpracování disertace představuje základní úkol doktorského studia; jejím vypracováním doktorand osvědčuje své znalosti a kompetence v užším tematickém okruhu práce, a zároveň i předpoklady k samostatné vědecké činnosti v oboru vůbec. Spolu s prací dokončovanou typicky na konci studia se připravují rovněž její teze zapisované jako samostatný předmět.
Syllabus (in Czech)
  • Zpracování disertace představuje základní úkol doktorského studia; jejím vypracováním doktorand osvědčuje své znalosti a kompetence v užším tematickém okruhu práce, a zároveň i předpoklady k samostatné vědecké činnosti v oboru vůbec. Spolu s prací dokončovanou typicky na konci studia se připravují rovněž její teze zapisované jako samostatný předmět.
Literature
  • individuální literatura k disertačnímu tématu
Assessment methods
Zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Autumn 2009, Spring 2010, Autumn 2010, Spring 2011, Autumn 2011, Spring 2012, Autumn 2012, Spring 2013, Autumn 2013, Spring 2014, Autumn 2014, Spring 2015, Autumn 2015, Spring 2016, Autumn 2016, Spring 2017, Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018.
  • Enrolment Statistics (recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2019/NJDSJ4_21