NJDSJ4_2 Arts of the scientific Working II

Faculty of Arts
Spring 2021
Extent and Intensity
0/0. 5 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc. (seminar tutor)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (seminar tutor)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc.
Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Contact Person: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Supplier department: Department of German, Scandinavian and Netherland Studies - Faculty of Arts
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Kurs je koncipován jako úvod do technických aspektů odborné filologické práce, důraz je kladen na využití výpočetní techniky pro jednotlivé fáze výzkumu až po vyhotovení výsledné publikace. Zahrnuty jsou jak pokročilejší funkce běžně používaného kancelářského softwaru tak i některé programy specializované, např. správa katalogu či databáze literatury nebo textových dat, základní textová statistika – kvantitativní a kvalitativní analýza textu, vyhledávání, použití konkordancí apod. Dále budou představeny dostupné elektronické zdroje využitelné v germanistickém kontextu. Rekapitulovány budou i obecné zásady typografie a formální výstavby textů se zaměřením na odborné publikace různého druhu.
Syllabus (in Czech)
  • Kurs je koncipován jako úvod do technických aspektů odborné filologické práce, důraz je kladen na využití výpočetní techniky pro jednotlivé fáze výzkumu až po vyhotovení výsledné publikace. Zahrnuty jsou jak pokročilejší funkce běžně používaného kancelářského softwaru tak i některé programy specializované, např. správa katalogu či databáze literatury nebo textových dat, základní textová statistika – kvantitativní a kvalitativní analýza textu, vyhledávání, použití konkordancí apod. Dále budou představeny dostupné elektronické zdroje využitelné v germanistickém kontextu. Rekapitulovány budou i obecné zásady typografie a formální výstavby textů se zaměřením na odborné publikace různého druhu.
Literature
  • Vybrané on-line služby a prezentovaný software. – elektronicky zpřístupněné materiály kurzu.
  • Scherer, Carmen. Korpuslinguistik. Carmen Scherer. Heidelberg : Winter, c2006. 98 s, il. (Kurze Einführungen in die germanistische Linguistik ; Bd. 2) ISBN 3825351645
  • Kočička, Pavel. - Blažek, Filip. - Mohelská, Libuše. Praktická typografie. Pavel Kočička, Filip Blažek, Libuše Mohelská. 2. vyd. Brno : Computer Press, 2004
  • Wimmer, Gejza. Úvod do analýzy textov. G. Wimmer ... [et al.] ; Slovenská akadémia vied, Matematický ústav [a] Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2003.
  • Lemnitzer, Lothar. - Zinsmeister, Heike. Korpuslinguistik : eine Einführung. Lothar Lemnitzer, Heike Zinsmeister. Tübingen : Gunter Narr Verlag, 2006.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
The course is also listed under the following terms Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020.
  • Enrolment Statistics (Spring 2021, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/phil/spring2021/NJDSJ4_2