NJDSJ4_50 Jiná činnost v oboru

Filozofická fakulta
jaro 2020
Rozsah
blok. 5 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. Vlastimil Brom, Ph.D. (cvičící)
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc. (cvičící)
doc. PhDr. Jaromír Zeman, CSc. (cvičící)
prof. PhDr. Iva Zündorf, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Jiřina Malá, CSc.
Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: doc. Mgr. Aleš Urválek, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav germanistiky, nordistiky a nederlandistiky - Filozofická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem předmětu je umožnit prezenčním doktorandům kreditové ohodnocení za jejich činnost v rámci katedry. Jedná se především o pedagogickou činnost nad rámec jejich povinností na katedře a o pomoc při výzkumné či publikační činnosti členů ústavu (sběr dat, rešerše, příprava publikací do tisku apod.). V kombinované formě studia se jedná o samostatnou činnost doktoranda, měla by však přímo souviset s tématem disertace. Náplň činnosti podléhá schválení školitele a příslušného předsedy či předsedkyně oborové komise.
Výstupy z učení
Student je zapojen do běžného chodu katedry a získá tak cenné zkušenosti pro jeho budoucí akademickou profesi, ať již jako vyučující nebo jako výzkumná síla.
Osnova
  • Různá činnost (výuka, pomocný výzkum)
Literatura
  • Literatura stanovena vedoucím doktorské práce.
Výukové metody
Doktorandům je započítávána činnost v oboru: pedagogická činnost, překladatelská a tlumočnická činnost.
Metody hodnocení
Zápočet - doklad o činnosti.
Další komentáře
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2019.